• Risicomanagement bij Grote Evenementen

  Op 2o mei 2016 organiseerden de gemeente Utrecht en  PRIMO Nederland – zulks in nauwe samenwerking met haar Europese koepelorganisatie – deze masterclass. Er is gekozen voor een kleinschalige opzet om tot maximale dialoog en samenspraak te […]

  Read More

 • From Global to Local 2016

  De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). […]

  Read More

 • Pluriform Organiseren

  ‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’ Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover […]

  Read More

 • Van Cijfers en Controle naar Waarden en Vertrouwen

  De rondetafel werd gehouden op 4 juni 2015 op uitnodiging van de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Locatie: De Drentse Zaak in een zonovergoten Assen. Gastspreker: Kees Tillema. Welkom Het gezelschap wordt welkom geheten door […]

  Read More

 • Continuïteit of Discontinuïteit van de Samenleving…

   … bij langdurige uitval van vitale – of kritieke – infrastructuur. Door Eelco Dykstra en Eric Frank. Samenvatting ronde tafels van PRIMO Nederland in samenwerking met  IKP/DIEM, te Breda, Zwolle en Utrecht. Alles in de […]

  Read More

 • Toenemende Erkenning

  Er is sprake van waardering voor onze vereniging. Met name decentrale overheden ervaren meer en meer de noodzaak van gerichte adressering van risico’s. Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland. In toenemende mate hebben decentrale organisaties meer […]

  Read More

 • Blijf op de hoogte en zie wat PRIMO Nederland u biedt.

  Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland. In toenemende mate wint aandacht voor goed bestuur en risicomanagement terrein. Niet in de laatste plaats ingegeven door belangrijke en vaak complexe dossiers zoals de 3 decentralisaties, de samenwerking […]

  Read More