• Toenemende Erkenning

  Er is sprake van waardering voor onze vereniging. Met name decentrale overheden ervaren meer en meer de noodzaak van gerichte adressering van risico’s. Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland. In toenemende mate hebben decentrale organisaties meer […]

  Read More

 • Blijf op de hoogte en zie wat PRIMO Nederland u biedt.

  Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland. In toenemende mate wint aandacht voor goed bestuur en risicomanagement terrein. Niet in de laatste plaats ingegeven door belangrijke en vaak complexe dossiers zoals de 3 decentralisaties, de samenwerking […]

  Read More

 • Gemeente Utrecht wint PRIMO award 2015

  Het bestuur van PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation,  heeft de PRIMO Risk Management Award 2015 toegekend aan de gemeente Utrecht voor de uitmuntende organisatie van Le Grand Départ de Tour de France 2015. De […]

  Read More

 • Grip op (Nieuwe) Risico’s

  Bij publiek-private samenwerking en andere vormen van partnerships. PPS-Netwerk Nederland en PRIMO Nederland organiseren 24 uurs interactieve opleiding door praktijkexperts met echte projectcases, 3 – 4 november 2016, Kasteel Kerckebosch te Zeist. Huidig risicomanagement ontoereikend in nieuwe partnerships Projecten worden tegenwoordig […]

  Read More

 • PRIMO Masterclass ‘Risicomanagement bij Grote Evenementen’

  Op 20 mei 2016 organiseerden de gemeente Utrecht en  PRIMO Nederland – zulks in nauwe samenwerking met haar Europese koepelorganisatie – deze masterclass. Er is gekozen voor een kleinschalige opzet om tot maximale dialoog en samenspraak te […]

  Read More

 • Pluriform Organiseren

  ‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’ Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover […]

  Read More

 • Van Cijfers en Controle naar Waarden en Vertrouwen

  De rondetafel werd gehouden op 4 juni 2015 op uitnodiging van de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Locatie: De Drentse Zaak in een zonovergoten Assen. Gastspreker: Kees Tillema. Welkom Het gezelschap wordt welkom geheten door […]

  Read More

 • Continuïteit of Discontinuïteit van de Samenleving…

   … bij langdurige uitval van vitale – of kritieke – infrastructuur. Door Eelco Dykstra en Eric Frank. Samenvatting ronde tafels van PRIMO Nederland in samenwerking met  IKP/DIEM, te Breda, Zwolle en Utrecht. Alles in de […]

  Read More

 • From Global to Local 2016

  De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). […]

  Read More

Uncertainty

By Jack Kruf A week ago, the United Kingdom voted for Brexit. ‘We are out’. The buzzword last week was  ‘uncertainty’, coming from the mouths of thousands of politicians, citizens and business leaders. The last seven days it […]

Komkommertijd

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland Wereldwijde zorgen verdrijven het “fenomeen” komkommertijd Ogenschijnlijk valt er in vakantieperioden weinig “te beleven”. Politiek Den Haag is met vakantie. Een enkele politicus blijft om het land te bewaken. […]