2e bijeenkomst Denktank ‘Financiële strategie in tijden van transitie’

PRIMO organiseert op vrijdag 15 november 2019 – in nauwe samenwerking met BNG Bank en UDITE – de 2e bijeenkomst van haar Denktank ‘From Global to Local’ 2019. Dit jaar ligt de focus op de financiële strategie in tijden van transitie.

De Denktank 2019 boog zich in eerste bijeenkomst over de actuele financiële situatie – schuldposities, solvabiliteit en reserves – waarin met name gemeenten zich bevinden. Zij verkende ook de voorliggende transities, besprak de omvang van investeringen, deelde vormen van financiële samenwerking en zette eerste krijtlijnen voor de governance van de financiële strategie. Om publieke waarden te kunnen realiseren en de publieke risico’s te mitigeren is een financiële strategie – die ook nog tot uitvoering kan worden gebracht – een eerste vereiste. Immers: “Geen geld, geen Zwitsers.”

De 2e bijeenkomst van de denktank – exclusief voor leden – is gepland op 15 november a.s. ten kantore van BNG Bank, Koninginnegracht 1 te Den Haag (parkeren ‘onder’ het Malieveld, 😉) . Het tijdsframe is van 10:00 tot 14:00 uur met inloop vanaf 9:30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.  De denktank is nagenoeg, sterker zij is verrijkt met enkele nieuwe deelnemers.

Het programma zal zich richten op de verkenning en discussie van mogelijke en werkende constructen met ‘derden’ die bij kunnen dragen aan effectieve bekostiging, financiering of investering, teneinde in te kunnen spelen op majeure voorliggende transities.

De conclusies van de 1e bijeenkomst over de staat van de financiën hebben eigenlijk alle deelnemers flink bezig gehouden. Wij vertrekken waar we op 5 april jl. zijn gebleven. Ik verwijs u graag naar de impressies en conclusies, samengebracht in onderstaande artikelen.

De overtuiging was er op 5 april jl. om verder te praten over mogelijke oplossingen en vooral te komen tot nadere kennisdeling hieromtrent. Met de inbreng van de rijke ervaringen en inzichten van BNG Bank willen wij vooruit kijken met wat kan werken en hoe dit binnen het publieke domein van volksvertegenwoordiging, bestuur en management qua besturing kan worden ingepast.