PRIMO: 2e ‘Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing’ door Hans Krul

Mr. J. Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft.

Delft, 11 oktober 2019.

De heer Mr. J. (Hans) Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft, verzorgt de tweede Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing* met als onderwerp:

Thorbecke voorbijLokale sturing op complexe opgaven.

De lezing handelt over een visie op publieke governance en publiek risicomanagement vanuit het perspectief van een stedelijk manager. We relativeren het institutionele denken en zien het vergroten van risicobewustzijn als toegevoegde waarde voor betere besluitvorming en meer bestuurlijk comfort.

Het programma bestaat naast een welkom en een korte inleiding door Martin Kuipers, voorzitter van PRIMO Nederland, uit de lezing door Hans Krul en aansluitend uit een interactieve en verdiepende discussie geleid door Wouter Slob.

De start is voorzien om 10:30 uur (inloop vanaf 10:00 uur) en duurt tot ca. 12:15 uur. Aansluitend is er gelegenheid voor koffie, een eenvoudige lunch en netwerken. Locatie: raadszaal van de gemeente Delft. De lezing is exclusief voor leden van het PRIMO-netwerk en uitsluitend op uitnodiging.

*Deze jaarlijkse lezing is door PRIMO ontwikkeld en wordt in 2019 voor de tweede keer gehouden.