Adlasz voor de slimme gemeente

Woensdag 17 januari 2017 werd aan het einde van het RiskCongres Lokaal Bestuur in de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht door Roel van den Bersselaar, partner van Adlasz, het eerste exemplaar van de “Adlasz voor de slimme gemeente” overhandigd aan Astrid van de Klift, vice-voorzitter van FAMO.

In het zojuist verschenen boek zijn de visies van verschillende experts gepubliceerd. Het boek omvat 176 pagina’s en is rijk voorzien met illustraties, tabellen en schema’s en zoals u op de foto hierboven kunt zien is er door veel mensen aan gewerkt !  Het handboek belicht Governance & Control, Sociaal Domein, Risicomanagement en Financiën. Het behandelt de sturing van tal van actuele vraagstukken die thans op het bordje van gemeenten liggen. Het kan dan ook als handboek worden gebruikt bij de inrichting van de nieuwe collegeprogramma’s. PRIMO is één van de organisaties die heeft bijgedragen aan dit handboek 2018 met het artikel ‘Risicomanagement als een doorlopend proces’.

Het boek is verkrijgbaar via info@riskcompliance.nl en kost € 49,50.