Advisering

Advisory

PRIMO heeft een Europees netwerk gecreëerd van professionals die beschikbaar zijn om publieke en private organisaties met betrekking tot het bestuur van publieke waarden en risico’s te adviseren.

Ons portfolio

From Global to Local 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). […]

Ronde tafel

Kader en aanleiding Risico’s voor het lokale bestuur zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Oorzaken zijn te vinden in veranderende wet- en regelgeving; toename van het aantal complexe projecten en een steeds kritischer houding van […]

Risicomanagement

Gemeenten, net als veel andere publieke en private organisaties worden steeds frequenter en intensiever geconfronteerd met risico’s in het publieke domein, de samenleving. Sommigen zijn kritischer dan anderen. Risicomanagement is erop gericht het vermogen van […]