• Advisering

PRIMO heeft een Europees netwerk gecreëerd van professionals die beschikbaar zijn om publieke en private organisaties met betrekking tot het bestuur van publieke waarden en risico’s te adviseren. Onze portfolio:

City Risk Review

‘Wees voorbereid, koester uw waarden.’ Inleiding PRIMO heeft de City Risk Review ontwikkeld. Het is een dialoog georiënteerde diagnose van de staat van uw waarden, doelen en plannen, dit in relatie tot de kwaliteit van de onderliggende publieke sturing. Het geeft u inzicht in waar  performance, resultaat and succes het pad van onzekerheden en risico’s kruisen. Het geeft u ook de basis […]

Thema Tafel

Privilege voor PRIMO leden.  Medio 2017 introduceert onze vereniging – speciaal voor haar leden – de Thema Tafel. Doel is het gericht bespreken van thema’s in relatie tot hun (be)sturing. Die combinatie is cruciaal, maar vaak de vergeten factor. De dynamiek en complexiteit in het publieke domein zijn uitgangspunt. Samenspraak kan helpen om de weg naar succes te vinden. Perspectieven, […]

From Global to Local 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). De denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het […]

Risicomanagement

Gemeenten, net als veel andere publieke en private organisaties worden steeds frequenter en intensiever geconfronteerd met risico’s in het publieke domein, de samenleving. Sommigen zijn kritischer dan anderen. Risicomanagement is erop gericht het vermogen van de organisaties zodanig te verbeteren dat risico’s kunnen worden beheerst op een proactieve, gecoördineerde en holistische manier, dit op basis van openheid en dialoog. Het doel […]