• Consultatie

PRIMO heeft een Europees netwerk gecreëerd van professionals die beschikbaar zijn om publieke en private organisaties met betrekking tot het bestuur van publieke waarden en risico’s te adviseren. Onze portfolio:

Dialoog

Strategische focus: ‘Samen nieuwe wegen verkennen’. Samenspraak is een groot goed. Vooral daar waar nieuwe wegen ontdekt móeten worden, waarbij bestuur, management stakeholders en burger samen waarden kunnen creëren om nieuwe doelen te bereiken. PRIMO heeft de Dialoog ontwikkeld. Als de dynamiek van vraagstukken en hun sturing meervoudig complex is – zoals bij onder meer klimaatadaptatie, city resilience, cyberveiligheid, terrorisme, […]

From Global to Local 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). De denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het […]

Review

Strategische focus: ‘Wees voorbereid, koester uw waarden.’ PRIMO heeft op verzoek van haar leden een compact review ontwikkeld. Het is een op dialoog gebaseerde diagnose van de staat van waarden, doelen en plannen. Het legt direct verband met de kwaliteit van de onderliggende (be)sturing en de aanpak van processen. Het geeft inzicht in waar performance, resultaat en succes het pad kruisen […]

Risicomanagement

Gemeenten, net als veel andere publieke en private organisaties worden steeds frequenter en intensiever geconfronteerd met risico’s in het publieke domein, de samenleving. Sommigen zijn kritischer dan anderen. Risicomanagement is erop gericht het vermogen van de organisaties zodanig te verbeteren dat risico’s kunnen worden beheerst op een proactieve, gecoördineerde en holistische manier, dit op basis van openheid en dialoog. Het doel […]