• Advisering

PRIMO heeft een Europees netwerk gecreëerd van professionals die beschikbaar zijn om publieke en private organisaties met betrekking tot het bestuur van publieke waarden en risico’s te adviseren. Onze portfolio:

City Risk Review

‘Wees voorbereid, koester uw waarden.’ Inleiding PRIMO heeft de City Risk Review ontwikkeld. Het is een dialoog georiënteerde diagnose van de staat van uw waarden, doelen en plannen, dit in relatie tot de kwaliteit van de onderliggende […]

Thema Tafel

Privilege voor PRIMO leden.  Medio 2017 introduceert onze vereniging – speciaal voor haar leden – de Thema Tafel. Doel is het gericht bespreken van thema’s in relatie tot hun (be)sturing. Die combinatie is cruciaal, maar […]

From Global to Local 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). […]

Risicomanagement

Gemeenten, net als veel andere publieke en private organisaties worden steeds frequenter en intensiever geconfronteerd met risico’s in het publieke domein, de samenleving. Sommigen zijn kritischer dan anderen. Risicomanagement is erop gericht het vermogen van […]