• Consultatie

PRIMO heeft een Europees netwerk gecreëerd van professionals die beschikbaar zijn om publieke en private organisaties met betrekking tot het bestuur van publieke waarden en risico’s te adviseren. Onze portfolio:

Scenario

Strategische focus: ‘Samen nieuwe wegen verkennen’. Samenspraak is een groot goed. Vooral daar waar nieuwe wegen ontdekt móeten worden, waarbij bestuur, management stakeholders en burger samen waarden kunnen creëren om nieuwe doelen te bereiken. PRIMO heeft de Scenario ontwikkeld. Als de dynamiek van vraagstukken en hun sturing meervoudig complex is – zoals bij onder meer klimaatadaptatie, city resilience, cyberveiligheid, terrorisme, […]

From Global to Local 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer). De denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het […]

Status Quo

Strategische focus: ‘Waar sta ik, hoe doe ik het?’ PRIMO biedt Status Quo voor organisatie, plan of project. Zij doet dit met haar FORTE-raamwerk: compact, holistisch, gebaseerd op dialoog.  Het verbindt inhoud/opgave met de (be)sturing ervan. Voor colleges en managementteams. Het geeft zicht op op performance en resultaat, op mogelijke afwijkingen ervan (lees: risico’s) en op   omringende trends en ontwikkelingen. Het geeft […]

Risicomanagement

Gemeenten, net als veel andere publieke en private organisaties worden steeds frequenter en intensiever geconfronteerd met risico’s in het publieke domein, de samenleving. Sommigen zijn kritischer dan anderen. Risicomanagement is erop gericht het vermogen van de organisaties zodanig te verbeteren dat risico’s kunnen worden beheerst op een proactieve, gecoördineerde en holistische manier, dit op basis van openheid en dialoog. Het doel […]