Agenda

dorsay

Maart

– 7 maart 2019, PRIMO en Tilburg Universiteit.

– 11 maart 2019, BNG Bank en PRIMO. Voorbereidingen Denktank From Global to Local. Locatie: Den Haag.

– 12 maart 2019, Zijlstra Center, EICPC en PRIMO. Voorbereidingen Seminar. Locatie: Amsterdam.

– 13 maart 2019, RISNET en PRIMO. Voorbereidingen Congres. Locatie: Rotterdam.

– 22 maart 2019, Voorbereidingen Caleidoscoop VGS.  Locatie: Spijkenisse.

April

– 1 April 2019, Bestuursvergadering PRIMO Nederland. Locatie: Houten.

– 5 April 2019, Denktank ‘From Global to Local’ 2019: Financiële Strategie in tijden van Transitie. Locatie: BNG Bank, Den Haag. Partnerschap van BNG Bank, UDITE en PRIMO.

– April, Caleidoscoop Kring Gemeentesecretarissen Haaglanden, verzorgd door PRIMO.

– April/Sep 2019, Traineeprogramma risicomanagement. Ondersteuning traineeprogramma BMC, verzorgd door PRIMO Nederland. Locatie: Amersfoort.

Mei

– 15 mei 2019, VNG en PRIMO. Caleidoscoop Gemeenteraad Lansingerland.

– 21 mei 2019, Het Zijlstra Center, EICPC, PRIMO Nederland en Waterschap Zuiderzeeland, Seminar ‘Naar een meer holistische benadering van risicomanagement”. Lezingen verzorgd door Tjerk Budding, Wouter Slob en Jack Kruf. Locatie: Lelystad.

Juni

– 19 Juni 2019, Bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering PRIMO Nederland. Locatie: Houten.

– Juni, Caleidoscoop Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond, verzorgd door PRIMO.

– 25 Juni 2019, Bijeenkomst risicomanagers PRIMO netwerk. De Kunst van Risicomanagement. Provinciehuis Overijssel. Zwolle.

September

– Sep 2019, PRIMO Lunch Dialoog Digitale transformatie. Over waar we staan op het gebied van informatiemanagement en de uitdagingen voor de nabije en verdere toekomst. Locatie Assen/Groningen en Oss/Den Bosch.

– Sep/Nov 2019, PRIMO Lunch Dialoog HR: over mensen, teams en opgaven. Dialoog en verdieping waar we staan op het gebied van human resource management in relatie tot de voorliggende uitdagingen. Locaties: Amersfoort en Rotterdam.

Oktober

– 2 Oktober 2019, Bestuursvergadering PRIMO Nederland. Locatie: Houten.

– 11 Oktober 2019, Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing, uitreiking PRIMO Risk Management Award.

November

– 7 November 2019, Risk & Resilience Festival 2019, Universiteit Twente en PRIMO.

– 20 November 2019, Bestuursvergadering PRIMO Nederland. Locatie: Houten.

– November 2019, PRIMO/RISNET congres: Verbindingen in de Bouw: risicomanagement 3.0.

 

Archief 2019

– 28 februari 2019, Traineeprogramma gemeente Assen, verzorgd door PRIMO.

– 26 februari 2019, Evaluatie Risk & Resilience Festival 2018, in samenwerking en partnerschap met Genootschap voor Risicomanagement en Universiteit Twente. Locatie: Enschede.

– 26 februari 2019, Oriëntatie op Risicomanagement, Provincie Overijssel. Locatie: Zwolle.

– 20 februari 2019, Co-creatie opleidingsprogramma PRIMO en Tilburg Institute of Governance. Locatie: Tilburg.

– 13 februari 2019, RiskCongres 2019: “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”. Locatie: Provinciehuis Utrecht. PRIMO is event partner en presenteert haar inzichten.

– 17 januari 2019, Dialoog Planbureau voor de Leefomgeving en PRIMO, Circulaire economie in de regio. Den Haag.

– 8 januari 2019, Raad van Advies Master Risk Management Universiteit Twente. PRIMO heeft zitting in de raad, Amersfoort.

Archief 2018

– 6/7 december 2018, ‘Essentials of City Management: increasing urban complexity and the challenges of stewardship’. UDITE, Malta University, St. Thomas University and PRIMO, Valetta, Malta.

– 29 november 2018, Behavioral Risk Congres 2018, Risk & Compliance, Baarn. PRIMO aanwezig.

23 november 2018, Risicoplatform Overheden, Barendrecht. PRIMO participeert.

22 november 2018, Inaugurele rede Marielle Stoelinga, Hoogleraar IT Risk Management: “A certain risk: quantitative risk management for high-tech systems”, Radboud Universiteit, Nijmegen. PRIMO aanwezig.

– 21 november 2018, Bestuursvergadering en Algemene ledenvergadering PRIMO Nederland.

– 15 november 2018, Raad van Advies Master Risicomanagement, Universiteit Twente, Amersfoort.

– 9 november 2018, Bestuur Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), VGS-kringvoorzitters en PRIMO, Amersfoort.

– 8 november 2018, ‘Risk en Resilience Festival’, Universiteit Twente, Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO, Campus Universiteit Twente, Enschede.

– 30 oktober 2018, Nationaal Netwerk Risicomanagement, Den Haag.

– 30 oktober 2018, Kerngroep Verbetering Paragraaf Weerstandsvermogen & Risicomanagement, BZK, VNG, PRIMO, Den Haag.

– 19 oktober 2018, Afscheidsrede Joop Halman, Hoogleraar Innovatie en Risicomanagement, Universiteit Twente, Enschede

– 12 oktober 2018, PRIMO ‘Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing’ en de uitreiking van de PRIMO Risk Management Award, raadszaal gemeente Ede.

– 24 september 2018, Waterschap Zuiderzeeland, Strategie risicomanagement, Lelystad.

– 7 september 2018, Denktank ‘From Global to Local’ Vlaanderen, Belfiusbank, Brussel. Onderwerp: Energietransitie.

– 26 juni 2018, BCI-meeting Philips Stadion, Eindhoven. PRIMO participeert.

– 20 juni 2018, Bestuursvergadering PRIMO Nederland, Houten.

– 30 mei 2018, Traineedag gemeente Assen, Assen.

– 29 mei 2018, Nationaal Netwerk Risicomanagement, Amsterdam.

– 3 mei 2018, VNG Academie en PRIMO, Den Haag.

– 1 juni 2018, Risico Platform Overheden, PRIMO participeert, Venlo.

– 26 april 2018, Waterschap Zuiderzeeland, PRIMO Caleidoscoop.

– 25 april 2018, Samenwerking Universiteit Twente en PRIMO, Enschede.

– 20 april 2018, 5e Denktank ‘From Global to Local: De Governance van de Energietransitie’. Den Haag, UDITE, BNG Bank en PRIMO Nederland.

– 16 april 2018, Bestuursvergadering PRIMO Nederland, Houten.

– 10 april, Samenwerkingsverband Holland-Rijnland en PRIMO Nederland, Leiden.

– 5 april 2018, RiskCongres Public Values: “Delen is macht. Crowdbraining: alleen ga je sneller, samen kom je verder!”. PRIMO Nederland participeert. New Babylon. Den Haag.

– 4 april 2018, Erasmus Universiteit en PRIMO Nederland, Rotterdam.

– 29 maart 2018, PRIMO Vlaanderen, Antwerpen.

– 28 maart 2018, Back to the Future, VNG Realisatie. Utrecht. PRIMO is deelnemer.

– 27 maart 2018, Verkenning NEN en PRIMO inzake corporate c.q. enterprise (Risico)management, Delft.

– 23 maart 2018, Oplevering versie 0.1 PRIMO Paragraaf Besturing, Den Haag.

– 21 maart 2018, PRIMO Nederland, Emmen.

– 21 maart 2018, Nationaal Netwerk Risicomanagement, PRIMO participeert, Amsterdam.

– 20 maart 2018, PRIMO, Dordrecht  en PRIMO Ede.

– 16 maart 2018, PRIMO Nederland, Provincie Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch.

– 9 maart  2018, PRIMO Nederland en de gemeente Rotterdam.

– 8 maart 2018, VNG Academie en PRIMO Nederland.

– 8 maart 2018, PRIMO in Vlaanderen en Expertise Centrum Gemeenten, Antwerpen.

7 Maart 2018, Caleidoscoop en Colloquium Control, Gemeente Groningen en PRIMO Nederland. Groningen.

– 7 maart 2018, Raad van Advies Master Risicomanagement, Universiteit Twente, PRIMO participeert, Amersfoort.

– 27 februari 2018, Veiligheidsregio en PRIMO Nederland, Breda.

– 15 februari, PRIMO Nederland in Eindhoven.

– 15 februari 2018, Naar meer overzicht ten behoeve van Control, Breda.

– 14 februari 2018, Raad van Advies Master Risicomanagement Universiteit Twente, Amersfoort, PRIMO participeert.

– 14 februari 2018, PRIMO Besturingsparagraaf, Deventer

– 14 februari 2018, Samenspraak Public Values, Risk & Compliance en PRIMO, Amersfoort

– 2 februari 2018, PRIMO bestuur, Strategie Nederland 2018/2019, Lelystad.

26 januari 2018, Risico Platform Overheden, VNG, Den Haag. PRIMO participeert.

– 25 januari 2018, Risk en Resilience in de regio Rotterdam.

– 24 januari 2018, Gemeentelijke Strategie  en Risicomanagement, Amsterdam.

– 23 januari 2018, Risk en Resilience Gemeente Haarlem.

– 22 januari 2018,Systeembenadering steden, Wageningen University.

– 17 januari 2018, RiskCongres Lokaal Bestuur, Utrecht. PRIMO is congrespartner en verzorgt keynote. Utrecht.

– 15 januari 2018, Nationaal Netwerk Risicomanagement, PRIMO participeert.

– 10 januari 2018, Verkenning samenwerking bedrijfsleven. Hoofddorp.

Archief 2017

– 18 december 2017, Publiek Risicomanagement 2018-2021. PRIMO Europe, Breda.

– 14 december 2017, Caleidoscoop Publiek Risicomanagement, Gemeente Eindhoven en PRIMO Nederland.

– 29 november 2017, Colloquium Risicomanagement, Gemeente Assen en PRIMO Nederland. Assen.

– 28 november 2017, Behavioral Risk Congres Risk & Compliance Platform Europe, Baarn.

– 27 november 2017, Bestuursvergadering PRIMO Nederland, Houten.

– 21 november 2017, Nationaal Netwerk Risicomanagement, Amsterdam. PRIMO participeert.

– 9 november 2017, Risk & Resilience Festival, Enschede. Gemeente Amsterdam en PRIMO Nederland over City Resilience en de aanpak van Amsterdam.

– 16 oktober 2017, Bestuursvergadering PRIMO Nederland.

– 26 juni 2017, Algemene ledenvergadering en bestuursvergadering PRIMO Nederland.

– 17/18 mei 2017, StrategiePlatform Gemeenten. PRIMO-presentatie “De dialoog: over publieke waarden en hun risico’s”, Locatie Hilton, Rotterdam.

19 april 2017, Bestuursvergadering PRIMO Nederland.

– 11 april 2017, PRIMO verzorgt een dag ‘De kunst van publiek risicomanagement’ voor trainees van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Westland.

– 24 maart 2017, 4e Denktank ‘From Global to Local’ op uitnodiging, locatie BNG Bank Den Haag.

22 maart 2017 Bijeenkomst burgemeesters Zeeland/West-Brabant inzake Veiligheid doel. Voorzitter namens PRIMO, Jack Kruf

Archief 2016

– 3 oktober 2016, Bestuursvergadering

– 3 en  4 november 2016 Masterclass “Grip op (nieuwe) risico’s bij Publiek-Private Samenwerking en andere vormen van partnerships”

– 12 december 2016, Bestuursvergadering

– 20 juni 2016, Bestuursvergadering

– 20 juni 2016, Algemene ledenvergadering

– 20 mei 2016, Masterclass Risicomanagement bij grote evenementen en risicomanagement. Locatie Utrecht.

22 april 2016 3e Denktank “From Global to Local” op persoonlijke uitnodiging, Locatie:  BNG Bank te Den Haag.

– 21 maart 2016, Bestuursvergadering te Houten

11 maart 2016, Ronde tafel met als thema “Opgaven gestuurd werken Pluriform organiseren.” Hoe richt je een opgaven-gestuurde organisatie in? Locatie: Stadhuis te Groningen

– 25 januari 2016
Bestuursvergadering

Archief 2015

30 oktober 2015 organiseert PRIMO Nederland in samenwerking met WagenaarHoes een ronde tafel onder de werktitel “Risicomanagement in regionale jeudgzorgarrangementen: Vertrouwen, risicobeheersing en realisme.”

– 04 juni 2015  Rondetafelbijeenkomst  “Van cijfers en controle naar waarden en vertrouwen” in samenwerking met onze leden Assen, Groningen en Leeuwarden. Locatie Assen.

– 29 april 2015  Rondetafelbijeenkomst “From global to local” naar aanleiding van het World Economic Risk Report 2015. Locatie BNG Bank te Den Haag. Lees meer >

15 januari 2015  5e Jaarcongres KING. Lees meer >

Archief 2014 en eerder

15 december 2014  Bestuursvergadering

– 29 september 2014  Bestuursvergadering

– 20 september 2014 Raad op Zaterdag

– 16 juni 2014 Algemene Ledenvergadering PRIMO Nederland, locatie te Houten

– 16 juni 2014 Bestuursvergadering PRIMO Nederland, locatie te Houten

– 24 april 2014  General Assembly en Board meeting PRIMO Europe, locatie The College Hotel Amsterdam

– 24 april 2014 Ronde tafel ‘‘From global to local”, locatie The College Hotel Amsterdam

– 17 maart 2014  Risicomanagementsessie Projectteam Grand Depart Tour de France 2015, gemeente Utrecht

– 14 maart 2014  Symposium De Staat van de Raad. Gemeenteraadsverkiezingen  2014, Universiteit Twente. Lees meer >

–  Van 7 tot 10 oktober 2013 werd Open Days: 11th European week voor Regions and Cities georganiseerd. PRIMO en UDITE zullen acte de presence geven, Brussel.

– Van 29 september tot 2 oktober 2013 was Maastricht gaststad voor zo’n 1500 deelnemers aan het FERMA Risk Management Forum in MECC Maastricht.

– Op 6 september 2013 organiseerde PRIMO Nederland een ronde tafel met als thema “Continuïteit of discontinuïteit van de samenleving bij langdurige uitval van vitale – of kritieke – infrastructuur”. Locatie: Veiligheidsregio Utrecht.

– Op 30 augustus 2013 organiseerde PRIMO Nederland een ronde tafel met als thema “Continuïteit of discontinuïteit van de samenleving bij langdurige uitval van vitale – of kritieke – infrastructuur”. Locatie: Provinciehuis te Zwolle

– Op 23 augustus 2013 organiseerde PRIMO Nederland een ronde tafel met als thema “Continuïteit of discontinuïteit van de samenleving bij langdurige uitval van vitale – of kritieke – infrastructuur”. Locatie: Stadhuis te Breda.

– 17 juni 2013 Algemene Ledenvergadering PRIMO Nederland, 19.00 – 19.30 uur, Restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2 te Houten- 22 mei 2013, PRIMO Rondetafel “From Global to Local”,  in samenwerking met Institute of Risk Management (IRM), Ashford, UK. lees meer >

– 7 juni 2013 Rondetafelbijeenkomst “Kansen en risico’s van de decentralisaties” onder voorzitterschap van mevrouw Geke Faber, burgemeester gemeente Zaanstad. Inleiders Pieter Litjens, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-burgemeester gemeente Aalsmeer en Duco Stuurman, Directeur Maatschappelijk Domein gemeente Zaanstad.

 31 mei 2013 Rondetafelbijeenkomst Primo Nederland. Thema “Kansen en risico’s van de decentralisaties”. Rondetafelvoorzitter René Paas, Bestuursvoorzitter DIVOSA. Inleiders Rik Buddenberg, burgemeester gemeente Pijnacker-Nootdorp/Bestuurlid VNG en Portefeuillehouder Jeugdzorg Haaglanden en Adriaan Bouwdewijn, Senior Internal auditor en Facilitair Control Risk Self Assessments (CRSA) bij UWV. Locatie: VNG/Den Haag.

25 april 2013 Rondetafel Publiek Private Samenwerking, Hoofdkantoor Ernst & Young te Brussel

– 6 december 2012 Rondetafelbijeenkomst in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. “Het Belang van Good Governance. Kansen en Risico’s. Plaats: Provinciehuis Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch

– 14 september 2012 Rondetafelbijeenkomst met het thema “Gebrek aan Regie bij Intergemeentelijke Samenwerking.Kansen en Risico’s. In samenwerking met bestuurders, secretarissen, griffiers, raadsleden, directeuren bij gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s. Plaats: Gemeentehuis Oegstgeest.

– 21 juni  2012 “Gemeentesecretarissen van Overijssel bijeen over risicomanagement en  de drie decentralisaties, in het bijzonder de jeugdzorg. Wat valt in  dat verband te leren van het veiligheidshuis”. Inleiders: Ir. Jack Kruf, President PRIMO Europe en Annemieke de Winter, Directeur Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

– 26 april 2012 organiseerde Nationaal CrisisCentrum (NCC) een netwerkdag crisiscommunicatie. Klik hier voor meer informatie!

– Op 16 februari 2012 organiseerde Pinpoint het congres “Voorbereiding op CBRNe dreiging“. Klik hier voor meer informatie!

Op 12 januari 2012 organiseerde KING  het  KING Jaarcongres.

– Op 24 November 2011 organiseerde PRIMO Nederland een exclusieve rondetafel met bekende wetenschappers, nationale en internationale partners Deloitte, Ernst & Young, Marsh & Mercer, NAR en RMP, met PRIMO Vlaanderen én PRIMO Europe om haar vijf-jarig bestaan te vieren. Lees meer >

– PRIMO Nederland organiseerde samen met de Bestuursacademie Nederland een Rondetafelbijeenkomst als onderdeel van het Congres ‘Grip op Samenwerking’ op 17 november 2011 te Utrecht. Deze rondetafel (thans gepland in het ochtendprogramma) met als titel “Risico’s bij Bestuurlijke Samenwerking”  was bedoeld voor bestuurders van gemeenten en provincies. Lees verslag>

6 oktober 2011 Bestuursvergadering.

– Op 22 september 2011 organiseerde Pinpoint in Rotterdam een seminar ‘Nazorg en collectieve rouwverwerking bij rampen’.

– Op 24/31 augustus 2011 Organiseerde KING de Summerschool. Met dit jaar als thema: sjouwen, sleuren, sturen.

– 24 juni 2011 Symposium georganiseerd door Universiteit Twente, Professional Learning & Development, in Amersfoort (13.30 -17.30 uur).

– 21 Juni 2011 Symposium “Recente crises nader geanalyseerd” in het Auditorium van de Haagse Hogeschool te Den Haag.

– 15 juni 2011 Rondetafelbijeenkomst: “Meer decentrale overheidstaken met minder geld is geen paradox”
Hoe houd je het aantrekkelijk voor de medewerkers?

– 8 juni 2011 2011 Symposium Managementsystemen en Toezicht. Locatie: Expo- en Congrescentrum Eramus Universiteit Rotterdam.

– 23 mei 2011 Bijeenkomst Bestuur PRIMO Nederland met Wetenschappelijke Raad

– 27/28 april 2011Uitnodiging voor Marsh European Large Cities Roundtable Barcelona.

– 14 april 2011  Algemene Ledenvergadering PRIMO Nederland, Locatie Hogeschool Rotterdam 11.00 – 12.00 uur.

– 14 april 2011  Congres ‘Samenwerking: Kansen en Risico’s’ (BZK, PRIMO Nederland, BAN en FAMO). Locatie: Hogeschool Rotterdam te Rotterdam.

– 10 maart 2011 How critical is our ‘critical’ infrastructure?, ‘Pathfinder’ workshops met netwerkbijeenkomst, Dykstra International Emergency Management (DIEM). Download IKP Pathfinder II, Aankondiging, Den Haag

– 28 februari 2011 Themadag Risicomanagement Waterschappen. Locatie Waterschap Rivierenland te Tiel

– 15 februari 2011  How critical is our ‘critical’ infrastructure?, ‘Pathfinder’ workshops met netwerkbijeenkomst, Dykstra International Emergency Management (DIEM). Download IKP Pathfinder I, Aankondiging, Den Haag

– 27 januari 2011  Debat Waterveiligheid (Kivi Niria), locatie Ottone, Utrecht

– 21 januari 2011  Vergadering PRIMO Europe, Brussel

– 12 januari 2011  Ervaringen met risicomanagement “Lessen uit de crisis”. Sprekers Prof.dr.ir. Joop Halman (vzt), drs. Marinus de Pooter (E&Y), ir. Annemarie van der Rest (Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland en drs. Eelco Dykstra (Directeur International Katrina Program). Ernst & Young en PRIMO Nederland

2010 en eerder

– 3 december: Seminar Risicomanagement voor Bestuurders, 3 december 2010

– 11 november, 12:00 – 16:00 uur, Ombuigen en Risicobeheer, Rondetafel PRIMO Nederland/RISNET, Grand Hotel Karel V te Utrecht.

– 12 oktober, Jaarcongres RISNET: Infrastructuur en Risicomanagement. Tijdens dit congres krijgt PRIMO Nederland een blok van 2 uur toegewezen.

– 7 september, 16.00 uur. Minisymposium Dick Hortensius, Rondetafel NEN, Delftzaal bij NEN te Delft. Bijdrage van Ed Mallens, PRIMO Nederland.

– 1 juli: Algemene Ledenvergadering

– 25 juniActualiteitencollege over veranderen, politiek, bestuur en risicomanagement, College, Universiteit Twente, Enschede.

– 10 juni: Ronde tafel Publiek Private Samenwerking, PRIMO Europe, Brussel

– 28 mei: Bestuursbijeenkomst PRIMO Nederland en PRIMO Vlaanderen

– 27 mei: Ombuigen en Risicobeheer: bundeling van kennis. Ronde tafel PRIMO – RISNET, Noordwijk. Lees verslag.