Zelfsturing gaat niet vanzelf

door Piet van Mourik Zelfsturende teams; prima idee. Dan wel met een extra en nieuwe professionaliteit, anders wordt een ambtenaar snel zetbaasje van georganiseerde belangenbehartigers. We raken maar niet uitgepraat over burgerparticipatie. Begonnen met “MacDonaldisering” waarbij inwoners gratis gemeentelijke klussen uitvoeren. Gemeenten faciliteerden dit graag. Dit burgermansgetrut is voorbij. Burgerparticipatie draait nu om selecte groepjes visionaire, ecologische, biologische, fair trade of […]

Gemeentelijke rekenkamers, een intrigerend gezelschap

Bron: Gemeente.nu, door Piet van Mourik Rekenkamers blinken uit in gedegen rapporten voor onder in een ambtelijke lade, dat terwijl ze juist het gecompliceerde leven van gemeentebesturen zoveel makkelijker kunnen maken. Gemeentelijke Rekenkamers. Een intrigerend gezelschap. Ruim 20 jaar geleden voorzichtig van start en sinds de invoering van het dualisme een onuitroeibaar fenomeen. Als een soort “FBI” onderzoekt ze achteraf zeer […]

Zicht op risico’s vergroot grip op wegbeheerschades

‘Daar hebben we toch een verzekering voor?’ Gemeenten kampen met steeds meer wegbeheerschades. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Achmea. Niet alleen neemt de schadefrequentie toe, ook de schadebedragen lopen forser in de papieren. Louis Koehorst (senior Risicomanager van Achmea) en Chris Ravensbergen (adviseur Risicomanagement van de VNG) vinden het verrassend dat gemeenten ‘wegbeheerschades’ niet standaard op de bestuurlijke agenda […]

Regie maakt netwerken succesvol

Bron: Gemeente.nu Door Piet van Mourik Wethouders willen successen delen, maar verzanden regelmatig in karakterloze ‘flauwekulsymboliek’. Hoewel steeds meer wethouders snappen dat succes het beste wordt bereikt via netwerken komt het er toch weinig van. Hoezo? Dat staat niet in de bijsluiter. Meestal is het enige bekende ‘netwerk’ bij gemeenten de projectorganisatie. Terwijl verschillende soorten ‘lifestyle-netwerken’ hun weg vinden via […]

Bestuurders aan het woord – hoe beheersen zij hun risico’s?

RISNET, het expertisenetwerk voor risicomanagement en risicomanagers in de bouw, is continu bezig met het verbeteren van risicomanagement in Bouw- en Infra-projecten. De toepassing van de RISMAN-methode in projecten is voor de bij RISNET aangesloten organisaties inmiddels gesneden koek. We vroegen ons echter af, in hoeverre we niet al eerder met risicomanagement moeten beginnen: voordat een ‘project’ een project is. […]

Verjonging dankzij normalisatie? Tuin er niet in!

Bron: Gemeente.nu Door Piet van Mourik Jarenlang is gepalaverd over de “normalisering” van de arbeidsvoorwaarden. Nu is het mooi geweest. Het is zover. Muiterij van het jonge ambtenaren netwerk is ermee gesmoord. Een aparte rechtspositie als Prozac voor “verjonging”. Klopt dit? Nee. De wet is slechts een trage aanpassing aan de arbeidsmarkt. Deze flexibiliseert met immense snelheid waarbij het personeelsbestand […]

Komkommertijd

Door Eric Frank Wereldwijde zorgen verdrijven het “fenomeen” komkommertijd Ogenschijnlijk valt er in vakantieperioden weinig “te beleven”. Politiek Den Haag is met vakantie. Een enkele politicus blijft om het land te bewaken. Om te kunnen beraadslagen als daartoe aanleiding is. Naast beroering en veel te hoge vanzelfsprekende verwachtingspatronen over de resultaten van de Nederlandse Olympiërs, bleef het rustig in ons […]

De vluchteling: over publieke waarden en risico’s

Door Jack Kruf In dit korte essay beschouw ik het vluchtelingenvraagstuk vanuit waarden- en risicoperspectief. Vanuit dat perspectief kom ik tot een aantal overdenkingen. Het vluchtelingenvraagstuk gaat over onze bereidheid en capaciteit om vluchtelingen te willen en te kunnen opvangen en in te passen in onze samenleving. Het beroert ons. De dynamiek is groot. Ons democratisch stelsel piept en kraakt. De […]

Over de Relevantie van Europese Journalistiek

Journalist Koos van Houdt, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van de stichting Mérite Européen, een prijs ontvangen voor zijn inzet voor Europa. Ook schrijver en publicist Geert Mak en NRC-journalist Caroline […]

Risicomanagement bij Grote Evenementen

Door Eric Frank en Jack Kruf Op 20 mei 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het nieuwe stadskantoor van Utrecht een masterclass over risicomanagement bij grote evenementen. De rapportage en evaluatie van Le Grand Départ de Tour de France door de gemeente Utrecht, respectievelijk de Universiteit van Utrecht én het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente Roosendaal in 2013 golden […]

Cyber Security

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals internationale conflicten of politieke gevoeligheden, hebben daarop een grote invloed. Het Global Risks Report 2016 onderschrijft wederom de risico’s op dit punt, sterker nog geeft aan er sprake is van toename en kans op ontwrichting van organisaties en samenleving. In dit artikel relevante […]

Le Grand Départ de Tour de France

De gemeente Utrecht is lid van PRIMO Nederland. In de aanloop naar de start van de Tour de France in Utrecht – medio 2014 – is intensief gesproken over het inbedden van risicomanagement in de aanpak. Bij de start van de inrichting van de projectorganisatie in september 2014 hebben Eric Frank (PRIMO Nederland) en Jack Kruf (PRIMO Europe) in nauwe samenspraak […]

Risicomanagement in de praktijk

Bron: sbo.nl Evenwichtige beslissingen nemen: dat is wat er van bestuurders, managers en andere medewerkers gevraagd wordt. Zij moeten daarom nadenken over toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden die hen kunnen helpen óf juist belemmeren bij het realiseren van de gestelde doelen. Kortom: zij moeten kansen en risico’s afwegen. Denk aan zaken waar je bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen bij het […]

2015, een jaar met veel gebeurtenissen achter ons. Verandert de rol van bestuurders en politici in 2016?

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland Ontegenzeggelijk is het jaar 2015 een jaar van extremen geweest. Extremen op meerdere en ook nieuwe terreinen. In de eerste plaats rampen als gevolg van wereldwijde klimatologische veranderingen. Met bizarre tegenpolen. Òf te nat als gevolg van extreme hoeveelheden water. Zo extreem dat er in vele landen en regio’s geen kruid tegen gewassen is. […]

Kwaliteitsmanager wordt risicomanager

door Martin van Staveren Op 6 oktober 2015 heeft er een omwenteling plaatsgevonden in kwaliteitsland: de lancering van de nieuwe ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement. Waarom is dit een kleine revolutie? Omdat hiermee risico-denken en -doen een niet meer te vermijden onderdeel van kwaliteitsmanagement is geworden. Dit betekent dat de kwaliteitsmanager een forse stap richting de risicomanager moet gaan maken. Hoe […]

Testosteron & Tegenspraak

Bron: Over Managment Door Martin van Staveren   Je hoort het overal om je heen: ‘Organiseer tegenspraak.’ Maar zeg eens eerlijk, word jij écht blij van tegenspraak? Waarschijnlijk niet, net als ik. Wist je dat dit met testosteron te maken heeft, ook bij vrouwen? Waarschijnlijk ook niet, net als ik. Testosteron en tegenspraak blijken water en vuur bij het omgaan met […]

UDITE News

Delegates from all participating Udite members gathered last April in Antibes for the Executive Committee meeting. During this meeting we discussed several topics: projects, the establishment of the cooperation between Udite and Primo, the development of a communication plan, … We also had a visit from Mr. J. Léonetti, the mayor of Antibes. Read more>

Risicosturing voorbij compliance

door Martin van Staveren Risicomanagement is meer dan compliance, of zou dat moeten zijn. Het is ook meer dan het routinematig invullen van risicodossiers, of zou dat moeten zijn. Volgens het eerste principe van de ISO 31000-richtlijn voor risicomanagement voegt het waarde toe, maar is dat wel zo? Waarom heeft dan slechts elf procent van de Nederlandse organisaties een volledig […]

Publieke Waarden en Risico’s

door Jack P. Kruf Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge mate uiteenlopend zijn geworden, versnipperd, gefragmenteerd. Iedereen lijkt zijn of haar eigen definitie van risico te formuleren. Deze versnippering […]

Symposium De Staat van de Raad Gemeenteraadsverkiezingen 2014

BMC Advies en de Universiteit Twente (Professional Learning & Development) nodigen u van harte uit om op 14 maart 2014 aanwezig te zijn bij het symposium DE STAAT VAN DE RAAD. Deze middag spreken en debatteren sprekers vanuit wetenschap, lokale en landelijke politiek over de belangrijke issues tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, over de toekomst van de gemeenteraad en de lokale democratie. “Eigenlijk […]

Integriteitcultuur binnen Nederlandse gemeenten

door KPMG Integrity Achtergrond Integriteit is een kernwaarde voor een goed functionerende (lokale) overheid. Integriteit zorgt voor vertrouwen bij burgers en vertrouwen is essentieel voor de legitimiteit en autoriteit van de (lokale) overheid. In de afgelopen maanden waren enkele Nederlandse gemeenten, waaronder Roermond, Lingewaard, Schiedam en Groningen, negatief in het nieuws vanwege integriteitschendingen van ambtenaren en bestuurders. Het in november 2012 […]

De gemeenteraad heeft geen toekomst

Boek door Jasper Loots en Piet-Hein Peeters Recensie door Wouter Boonstra  ‘Raad moet marginalisering niet accepteren’  De gemeenteraad heeft geen toekomst. Zo heet het boek van de gepromoveerde historicus Jasper Loots en journalist Piet-Hein Peeters waarin zij bestuurders en raadsleden interviewen over de staat van de gemeenteraad. ‘Gemeenteraden moeten hun positie terugveroveren.’ Te beperkte rol gemeenteraad Loots stond de afgelopen […]

Nieuw model helpt gemeenten bij risicomanagement

Bron: Universiteit Twente Risicomanagement is een trend in bijna elke sector. Publieke organisaties zoals gemeenten blijven achter op dit terrein, maar zij hebben nu een nieuw hulpmodel in handen. De uit Chili afkomstige Ignacio Cienfuegos Spikin, onlangs gepromoveerd aan de Universiteit Twente, onderzocht de status van risicomanagement bij gemeenten. Hij toetste een door hem ontwikkeld ‘Risk maturity model’ bij 72 […]

Samenwerking gemeenten bedreigt lokale democratie

Landelijke enquete onder raadsleden  Bron: Raadslid.nu “DEN HAAG, 13 JANUARI 2014 – Het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen vormt een bedreiging voor de lokale democratie, vindt 7 op de 10 raadsleden. Voor 4 op de 10 raadsleden wordt door regionale samenwerking de gemeenteraad minder belangrijk. De gemeenteraad, volgens de wet het hoogste bestuursorgaan, is voor 3 op de 10 raadsleden niet […]

Global Risk Report 2014

By World Economic Forum “The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and foresee the evolution of interdependencies between risks, supplementing traditional risk-management tools with new concepts designed for uncertain environments. If […]

Alles draait om risicomanagement

Hoe secure zou je als organisatie móeten zijn? In onze digitale samenleving is alles met elkaar verbonden. Onderzoekers denken dat rond 2020 meer dan 30 miljard apparaten draadloos met elkaar zijn verbonden via internet of things. Deze verbonden wereld zorgt voor economische en maatschappelijke groei, maar maakt organisaties ook kwetsbaar voor identiteitsdiefstal, cyberspionage en digitale oorlogsvoering. “Organisaties móeten zich afvragen […]

De weerstandsparagraaf is aan herziening toe

Door Peter B.Boorsma en Geert Haisma “Nederland is pionier op het gebied van publiek risicomanagement, dankzij het voorschrift voor een weerstandparagraaf in het BBV. Dit voorschrift is een stap vooruit naar een volwassen en integraal risicomanagement bij regionale en lokale overheden. Tegelijk werpt het daarvoor ook hindernissen op. Daarom is de weerstandsparagraaf aan revisie toe. Weerstandsvermogen is het vermogen om klappen […]

Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model

Boek door Lizanne Vroom, 2013 Recensie door Martin van Staveren Risicomanagement: Vanuit het Dynamisch Business Model®. Laat je niet afschrikken door de titel van dit sterke boek van Lizanne Vroom. Misschien is dit momenteel wel het beste boek dat in het Nederlandse taalgebied voor risicomanagement beschikbaar is. Saillant detail, het is een uitgave van NIBE-SVV. Dit is volgens de gelijknamige […]

Eindrapportage beoordeling transitiearrangementen

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisaties van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. Managementsamenvatting (p3) “De TSJ heeft ingestemd met het verzoek van de bestuurspartners (Rijk, VNG en IPO) om de RTA’s voor het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur […]

Nieuwe scenario’s tegen dreigingen nationale veiligheid

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie Persbericht: “De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico’s voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging […]

De overheid: terugtreden, loslaten én leiden?

Door Jack P. Kruf De shift Het zou zo maar kunnen dat ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partijprogramma’s van de politieke partijen zullen inspelen op de op handen zijnde decentralisaties. Programma’s, waarin lokale politici stelling zouden kunnen nemen hoe de  overheid verder zal terugtreden, nu toch echt moet gaan loslaten of juist zou moeten leiden in de opgaven […]

Risico en risicomanagement in Nederland

Boek door Ben Ale, Erwin Muller en Arjen Ronner Recensie door Martin van Staveren In de aanzwellende mediastroom over ons Nederland is onlangs een boek over risicomanagement toegevoegd: “Risico en risicomanagement in Nederland”.  Het eerste wat na de hippe oranje en paarse cover opvalt, is de dikte, welgeteld 697 pagina’s. Het is dan ook een bundel met bijdragen uit wetenschap […]

Systeembreuk in het corporatiedomein

Wat betekent dit voor gemeenten? Door: Rien Lammertink, LINCmanagement Het is gebruikelijk de vertaling van de gemeentelijke risico’s van uitvalverschijnselen van woningcorporaties te zoeken in de harde, financiële, sfeer. Toch zijn de gemeentelijke risico’s van maatschappelijke aard misschien wel net zo ingrijpend. Zeker nu blijkt, dat we een historische verandering, een systeembreuk, meemaken, die bepaald niet in het voordeel van lokale en regionale overheden […]