Strategische focus: ‘Weten wat er speelt én wat er te koop is’.

PRIMO heeft voor haar leden Caleidoscoop™ ontwikkeld. Het biedt compleet zicht op de besturing van actuele strategische publieke vraagstukken. Het wordt gedestilleerd uit onze nieuwsbronnen, publicaties en discussies. De selectie en curatief is hoogwaardig en wetenschappelijk verantwoord. Op verzoek kan maatwerk worden geleverd.

Resultaat

 • Weten wat er speelt én wat er te koop is.
 • Overzicht recente dossiers inzake sturing van publieke vraagstukken.
 • Beeld van onzekerheden (kansen en bedreigingen) en hoe zij inwerken op publieke risico’s.
 • Informatie om de eigen strategische agenda aan te scherpen en/of praktische accenten te verleggen.

Caleidoscoop 

 • Betreft landelijk beeld inzake good governance, control en risicomanagement op strategische vraagstukken.
 • Actuele thema’s onder meer cyberveiligheid, privacywetgeving, watermanagement, klimaatverandering, sociaal domein, samenwerking, partnerschappen en beheersing.
 • Veel gebruikte en bediscussieerde methoden en technieken worden kort belicht.
 • PRIMO bericht onafhankelijk van aanbieders en belangen.

Privilege voor leden

 • Exclusief voor leden.
 • Aangeboden als onderdeel van het lidmaatschap. Maatwerk in overleg tegen meerprijs.
 • Leden hebben toegang tot elkaars ervaringen.

Locatie en organisatie

 • In company.
 • Tijdsbeslag 2 – 2,5 uur.
 • Planning en setting worden in onderling overleg besproken en voorbereid.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s. Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatie- en bestuurskracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden dáárover adviseren.

Geïnteresseerd?
Indien u interesse hebt in Caleidoscoop™,neemt u dan contact op met Esther van Zijp van het bestuurssecretariaat.