2012

Governance in gevaar (3): gevaarlijke combinaties van voorzitters

Door Hans Hoek* In deze reeks ‘Governance in gevaar’ zijn  persoonlijkheden van bestuurders en toezichthouders beschreven, die een risico kunnen vormen voor de organisatie die zij leiden. Ook met voorzitters kan een organisatie risico lopen. In dit artikel beschrijft de auteur gevaarlijke combinaties van voorzitters. Het goed functioneren van de as van de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) […]

Worstelen met transparantie

Heldere risicoverslaglegging creëert waarde. Door Marinus de Pooter en Cees Visser * Er is een natuurlijke weerstand om aan hen aan wie je verantwoording ‘schuldig’ bent transparant te zijn over de risico’s die voorliggen. Daarnaast blijken bestuurders in de praktijk nog veel vragen te hebben rondom verslaggeving over risicomanagement. Hoogwaardige verslaggeving over risicomanagement is goed voor een organisatie. Belanghebbenden stellen […]

Gemeenten Holland Rijnland discussiëren over grip op samenwerking

‘Good Governance moet hoog op samenwerkingsagenda staan’ De samenwerking van gemeenten binnen Holland-Rijnland wordt gekenmerkt door goede wil, maar meer grip op risico’s van die samenwerking kan voor een verbeterslag zorgen. Op gebieden als vertrouwen, afbakening van verantwoordelijkheden en transparantie over verwachtingen en doelstellingen zijn veel verbeteringen mogelijk. Good governance moet daarom veel hoger op de agenda staan.

Eelco Dykstra pleit voor meer samenwerking met bedrijven

Bron: WaterForum “Meerlaagsveiligheid vereist mentaliteitsverandering” De overheid moet met het oog op het concept van de meerlaagsveiligheid veel meer samenwerken met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de vitale infrastructuur. Daarnaast kan Nederland veel leren en gebruik maken van de internationale ervaring met overstromingsrampen, zoals in New Orleans, Fukushima, Pakistan en Thailand. Dat zijn twee van de […]