Agenda

Een ‘community’ is een groot goed

Utrecht, 16 juli 2019. PRIMO weet dat er vele communities in Nederland zijn. Vaak zijn we goed georganiseerd onder vakmensen, rondom thema’s of op nieuwe projecten of spannende innovaties. Communities hebben de toekomst, zegt men. Kan er nog een community bij? Liefst dan internationaal maar wel lokaal en regionaal voelbaar. Een oriëntatie vandaag.

VGS Kring Haaglanden en PRIMO over ‘energietransitie’

Naaldwijk, 17 juli 2019. De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen, (1) ‘kennis delen’ en (2) ‘samen verkennen’. Beide onderdelen dienen tot versterking en stimulering van de samenwerking binnen de kring. In het eerste deel worden kort de krijtlijnen neergezet van majeure opgaven, systeemveranderingen en publieke risico’s. In het tweede deel wordt aan de hand van het thema ‘energietransitie’ besproken hoe […]

Rotterdam & Resilience

Rotterdam, 18 juli 2019. PRIMO oriënteert zich op onderwijs in relatie tot stedelijke resilience. Met FORTE™ in de hand immers kan dialoog veel intensiever worden gevoerd. En wat is de basis van resilience? Dialoog, afstemming en werken als team. Dat geldt voor de stad en haar organisatie. En hoe dit je dat? Een oriëntatie vanuit het perspectief van een rentmeester.

District heating and cooling

Brussels, 10 oktober 2019. PRIMO neemt deel in de bijeenkomst gericht op ‘cities going circular for a carbon neutral Europe.’ Steden en hun managers zijn key stakeholders om succesvol de energietransitie te bewerkstelligen. Deze immers leidt ons naar een carbon-neutraliteit in 2050. SQUARE Brussels Convention Centre, Room Copper hall. Adres: Mont des Arts, 1000 Brussel. 11:30 uur tot 13:00 uur. Lees […]

2e Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing

Delft, 11 oktober 2019. Mr. Hans Krul verzorgt deze lezing gericht op de bevordering van integrale publieke besturing.  In de raadszaal van de gemeente Delft, spreekt op vrijdag 11 oktober 2019, de heer Mr. Hans Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft, de tweede Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing uit. Deze jaarlijkse lezing is door PRIMO ingesteld en wordt […]

Risk & Resilience Festival

Enschede, 7 november 2019. PRIMO is organiserend partner met Universiteit Twente. Thema is ‘Risk meets resilience for a sustainable future’. Het festival is een ontmoetingsplaats en dient als inspiratiebron voor elke medewerker en bestuurder in het publieke domein. Verken wat de laatste ontwikkelingen op het vakgebied zijn, welke innovaties zich aandienen, waar je kennis kunt halen of kunt brengen.

Start Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’

Tilburg, 29 november 2019 Tilburg Institute of Governance en PRIMO hebben gezamenlijk een leergang ontwikkeld met betrekking tot systeemverandering in publieke organisaties in tijden van transitie. De doelgroep van de leergang: algemeen directeuren en secretarissen van gemeenten, ggd’s, omgevingsdiensten, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen. De start is op vrijdag 29 november 2019.