Nieuws

Nationale Energieverkenning 2017

De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) is opgesteld en vandaag uitgebracht door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035. Het […]

Risicobeheersing Belastingdienst nog onsamenhangend

De Auditdienst Rijk heeft haar rapportage over de voortgang van de implementatie van de 13 aanbevelingen van de Commissie onderzoek Belastingdienst (COB) gepubliceerd op 6 juli 2017. Conclusie is dat op dit moment binnen de Belastingdienst er nog een onvoldoende samenhangend en continu proces van risicomanagement bestaat. De directe aanleiding voor het COB-onderzoek was de gang van zaken rond de vertrekregeling bij […]

“Het grootste risico voor elke organisatie….”

Bron: WeForum, door Marinus de Pooter*. “Wat zie jij nou als het grootste risico voor mijn organisatie?” Regelmatig krijg ik deze vraag van bestuurders, managers en ondernemers. Ik was eerst geneigd om dan vooral te gaan kijken naar de specifieke bedreigingen gerelateerd aan hun primaire processen. Zoekend naar de strategische uitdagingen die per sector sterk kunnen variëren, zoals: disruptieve innovaties, snel veranderende […]

Loslaten betekent gebrek aan visie

Door Piet van Mourik*. Veranderen, reorganiseren, samenwerken, aanpassen. Het zijn allemaal termen die we dagelijks horen in gemeenteland. Ze gaan om één ding. Gemeenten zouden sloom zijn, de wereld verandert razendsnel en gemeenten doen hun best deze bij te benen. Loslaten als panacee? Het klinkt chic en sympathiek. Gemeenten maken graag gebruik van de heilig verklaarde kreet “loslaten”. Niet te […]

Herken de Risicosignalen!

Bron: B&G. Grip en transparantie zijn twee essentiële elementen binnen elk bedrijf. Maar voor publieke organisaties, die steeds meer te maken krijgen met verbonden partijen, liggen deze niet altijd binnen handbereik. Fleur Elderhorst en Esther Spetter over transparantie, het herkennen van risicosignalen en de kracht van een gerichte gespreksvoering. Gebrek aan grip Het aantal verbonden partijen (en andere financiële relaties) waar […]

ABN AMRO-CEO Gerrit Zalm: ‘Hoe hoger, hoe dommer’

Bron: Management Team Topmensen die zelf hun tegenspraak organiseren zijn schaars. ABN Amro-ceo Gerrit Zalm doet het al jaren. ‘Mensen zijn niet bang voor mij.’ De kritiek vorig jaar was niet mals. In het rapport Leading by example uit 2013 fileerde De Nederlandsche Bank de cultuur in de financiële sector. Bestuurders van banken zijn zich te weinig bewust van hun eigen gedrag […]

Kritiek op Oostvaarderswold

Bron: NOS De provincie Flevoland heeft te weinig rekening gehouden met de financiële risico’s rond de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Dat concludeert een onderzoekscommissie van Provinciale Staten. Het rapport van de commissie verschijnt morgen, maar de conclusies zijn nu al in handen vanOmroep Flevoland. Het Oostvaarderswold had een nieuw natuur- en recreatiegebied van ruim 1800 hectare moeten worden in het […]

Hulde voor de gemeente Haren! Goede risicobeheersing Project X Party

Auteur:  Robert ‘t Hart Gemeenten zijn zo langzamerhand voor elk maatschappelijk risico verantwoordelijk. Je kunt het zo gek nog niet bedenken of ze hebben er wel mee te maken. Het gaat van jeugdzorg/bijstand/krukken/paspoorten/huishoudelijke hulp tot en met vergunningen/infrastructuur/cultuur. En uiteraard ook de openbare veiligheid. In dit geval, de veiligheid van grote evenementen. Gisteren werd in nieuwsuur de loco burgemeester van […]

Risico-avers management

Bron: Robert ‘t Hart Na een tijd van excessen en zelfoverschatting van bestuurders lijkt er een andere tijd aangebroken; een tijd van openlijk risico’s mijden. Door de governance codes en een scherpere RvC wordt de risicomijdende (en zgn.  in control zijnde) directeur, meer dan ooit beloond. Of dit nu goed of slecht is laat ik  in het midden.  In deze […]

Wordt het niet eens tijd om de samenstelling van de RvC te veranderen?

Auteur: Eric van Marle Vraag u zich ook wel eens af waarom: Veel RvC’s een individueel karakter hebben? De samenstelling van de RvC qua kennisgebieden de organisatie volgt? Er financiële kaders worden afgesproken waarbinnen de bestuurder mag opereren? Kortom, waarom meebesturen en toezicht houden een continue gevecht is als beide organen naar hetzelfde kijken? Individualisme Als je aan de top […]

OPENING KENNISCENTRUM RISICOMANAGEMENT EN VEILIGHEID – 17 SEPTEMBER

Bron: Universiteit Twente Rampen, crises of andere ernstige gebeurtenissen – in diverse sectoren van onze maatschappij – tonen steeds weer aan, dat er op het gebied van risicomanagement en veiligheid nog vele uitdagingen bestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brand bij Chemie-Pack, het instorten van het dak van het FC Twente voetbalstadion en de huidige financiële crisis. Bestaande risico’s worden […]

10 oorzaken waarom risicomanagement niet werkt

Bron: Financieel Management Auteur: Drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CIA Hoe komt het toch dat risicomanagementimplementaties en -functies vaak niet opleveren wat er van werd verwacht? En dat het top- en lijnmanagement ze zelfs ervaren als weggegooid geld? In dit artikel komen de 10 belangrijkste oorzaken aan de orde. Wanneer u deze pijnpunten succesvol aanpakt zult u de […]

“Odfjell luistert alleen naar Brussel”

Bron: RTV Rijmond Auteur: Eveline van Hamburg Hoogleraar crisisbeheersing Eelco Dykstra denkt dat alleen Brussel Odfjell kan stoppen. De multinational trekt zich zeer waarschijnlijk niks aan van commentaar uit Rotterdam of uit Nederland. “Zo’n groot bedrijf heeft geen probleem als ze uit Rijnmond of uit Nederland weg moet. Het wordt pas een probleem als ze uit Europa moeten vertrekken,” aldus Dykstra. […]

Grip op samenwerking

Auteur: Robert ‘t Hart Samenwerking & due diligence  Binnen het bedrijfsleven is het gebruikelijk om bij een  fusie, overname of samenwerking eerst een “lijken uit de kast analyse” (due diligence) te doen. Hierbij worden alle mogelijke tegenvallers vooraf  onderzocht. Een dergelijk onderzoek duurt soms wel 6 maanden. Ook binnen  overheden worden veel samenwerkingsverbanden gesloten. Enerzijds  verplicht in het kader van […]

Vertrouwen in Toezicht

Auteur: F.E. Six Binnen Nederland is volop discussie over de rol van vertrouwen in toezicht en handhaving; in het publieke debat, binnen de praktijk van toezicht en ook in dit tijdschrift. Er is nog veel onduidelijkheid en onenigheid. Als sociale wezens gaan wij dagelijks om met vragen over vertrouwen en wantrouwen – wij zijn in die zin allen ervaringsdeskundigen – […]

7 eigenschappen voor de risicomanager

Bron: Robert ‘t Hart Als de eerste 3 eigenschappen (proactief, doel voor ogen &  prioriteiten) zijn ingevuld, ben je volgens Covey sterker en is het mogelijk om meer met anderen te delen. Geef meer uit handen en creëer een olievlekwerking. 4 Win-win Zorg voor een olievlekwerking door andere mensen hun eigen succes te gunnen. Bied opleidingen aan maar laat ruimte […]

Richtlijn voor implementatie risicomanagement

  Bron: NEN Door de internationale commissie ISO/PC 262 ‘Risk management’ wordt gewerkt aan de nieuwe richtlijn voor riscomanagement, ISO 31004. Dit wordt een leidraad voor de implementatie van ISO 31000 ’Risk management – principles and guidelines’. Begin dit jaar is een omvangrijke working draft rondgestuurd voor commentaar. Daarin wordt per onderdeel van ISO 31000, de principes, het raamwerk voor […]

risico’s voor ondernemers

Bron: Aon 7. Onvermogen toptalent aan te trekken en vast te houden De Aon Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon Risk Solutions uitgevoerd onder risicomanagers en financieel verantwoordelijken. Dit derde onderzoek is uitgevoerd onder 960 organisaties uit 58 landen en behelst kwalitatieve en kwantitatieve risicoaspecten.

Public value; meer met minder

Bron: Robert ‘t Hart De lessen van Kees Vendrik Kees Vendrik, één van de drie leden van het College van de Rekenkamer en oud-financieel woordvoerder van GroenLinks gaf vorige week op het congres van de Public Controller zijn visie op de toekomst. Inkrimpen en toch meer doen Vendrik verwacht dat de publieke instellingen de komende tien jaar nog krapper in […]

Risicocultuur en foutencultuur

Bron: Robert ‘t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een ‘doos van Pandora’. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat is dat eigenlijk: een foutencultuur?  […]

Krachtig Bestuur om te excelleren

Bron: INSIDEAN Auteurs: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, Principal .                   Dhr. Ir. A.V. Rambaran, Intituutleider Inleiding We worden nu geconfronteerd met complexere uitdagingen waarbij individuele kennis en vaardigheden van personen en partijen tekortschieten om tot zinvolle integrale oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk altijd tot middelmatigheid en angst. Naast […]

Leren van fouten door stappen NZ-lijn burgemeester van der Laan

Bron: Robert ‘t Hart Fouten Binnen de bouwsector worden de faalkosten geschat op 30%. Hoe zou dat bij andere organisaties zijn? Probleem om dit vast te stellen is dat veel organisaties een negatieve foutencultuur hebben; alles gaat “goed” en er wordt niet over fouten gesproken. Bij overheidsorganisaties wordt bijvoorbeeld wel vaak politiek afgerekend maar vergeet de organisatie vervolgens te leren […]

Risicoanalyse ontdekkingsreis nieuwe decentralisaties

Bron:  Robert ‘t Hart Risicoanalyse ontdekkingsreis  nieuwe decentralisaties Recent voerde ik een nieuw soort workshopmethode uit om risico’s in kaart te brengen. In dit geval betrof het een grote gemeente welke voor de enorme opgave staat 3 grote nieuwe decentralisaties door te voeren: AWBZ, Jeugdzorg en de wet werken naar vermogen. Voor de beeldvorming; gemeenten krijgen hiervoor 50% meer budget […]

Kent u uw toekomstige doelgroep?

Bron: Congres Jeugdzorg . Over wie hebben we het? Wat hebben kinderen en jongeren, maar ook de ouders nodig? Voordat gemeenten aan de slag kunnen met beleid, geldzaken, uitvoering en meer, moet de groep gekend worden. Op donderdag 7 juni 2012 in het Scheepvaart & Transport College te Rotterdam wordt u geïnspireerd en gestimuleerd buiten de reguliere kaders te denken en meer kinderen en jongeren als […]

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in […]

Regelgeving is ook gestolde kennis

Prof. dr. Ben Ale ziet niets in deregulering brandveiligheid Bron: Expertise-almanak, NRC Auteur: Prof. Dr. Ben Ale, TU Delft, Lid Wetenschappelijke Raad PRIMO Nederland. “Een terugtredende overheid op het gebied van bouwen, brandveiligheid en regelgeving is een volkomen foute ontwikkeling. Deregulering is een soort religie geworden, maar de gebruiker van een gebouw kan de bouwkundige intensiteit van dat gebouw niet […]

Borging risicomanagement ontbreekt

Bron: Krant van Flevoland, Rekenkamer Lelystad “Uit een onderzoek van de rekenkamer Lelystad blijkt, dat bij risicobeheersing bij grote projecten een consistente en gestandaardiseerde vorm van risicomanagement bij de uitvoering ontbreekt. De risicobeheersing van grondexploitatieprojecten wordt overigens wel op een systematische wijze benaderd. De kanttekeningen van de rekenkamer gaat over de twintig procent van de projecten die niet zijn gerelateerd […]

Rapport over 30 jaar zure regenbeleid: les voor de toekomst

Een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland Bron: Rijksoverheid ‘De verzuring in Nederland is sinds 1980 met 50% afgenomen; in de Nederlandse natuurgebieden zelfs met 80%. Dat staat in het rapport ‘Zure regen, een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland’ van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma vandaag naar de Tweede […]

Samenwerkingsverbanden lopen financieel risico

Bron: Binnenlands Bestuur Het gros van de samenwerkingsverbanden waaraan provincies deelnemen, is financieel onverantwoord bezig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dwingt ze orde op zaken te stellen. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat van de 42 gemeenschappelijke regelingen waarover het ministerie het financiële toezicht voert, er maar twee volgens de regels handelen. De rest moet hun […]

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Bron: TPC, Tijdschrift voor Public governance, Audit & Control Auteur: Robert ‘t Hart Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen – COSO, ISO 31000 en M_o_R – voor verankering van risicomanagement binnen de organisatie? Hoe groot is de invloed van deze normen ten opzichte van de cultuur en de […]

Flood Risk Management

Bron: Deltares Er is een nieuw Deltares-boekje uit: Flood Risk Management. Een groot deel van de wereldbevolking leeft in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de kans op deze extreme situaties toe. Ook de gevolgen van een overstroming door de toename van het aantal mensen en de economische activiteiten in deze gebieden worden groter. In het […]