Rijksoverheid

Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Voor u ligt de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is: • het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling […]