2014

Is het einde van risicomanagement nabij?

Tijd voor een collectieve herbezinning! Door Marinus de Pooter, MdP | Management, Consulting & Training*. Voor wie zijn oor te luisteren legt in uiteenlopende sectoren doemt spoedig het beeld op dat risicomanagement in de praktijk maar beperkt aanslaat. En dat ondanks alle gedane investeringen en de energie die er in de afgelopen jaren in is gestoken. Als risicomanagement inderdaad zoveel goeds […]

Advies inzake risicomodellen

Door Jack Kruf en Tom Wustenberghs PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen. Wij denken dat dit noodzakelijk is omdat er een groot scala aan modellen voor publieke organisaties beschikbaar is en advies vanuit onze organisatie aan onze leden tot nut kan dienen. Daarnaast merken wij een algemene terughoudendheid […]