Circulaire economie: publiek risicomanagement pur sang

De circulaire economie kan worden beschouwd als een van de hoogste vormen van publiek risicomanagement. Daar waar welvaart de publieke waarde is die wij nastreven, kan de transitie naar een circulaire economie volgens de Europese Commissie worden beschouwd als ‘de gelegenheid om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor Europa te genereren’. De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Nederland, kan Nederland minder afhankelijk maken van de import van schaarse grondstoffen en bijdragen aan een schoner milieu.

De publieke risico’s die ontstaan door de huidige economische inrichting, die van het uitputten en het vervuilen van de aarde, zijn omvangrijk: het verlies van welvaart, de teloorgang van natuurlijke ecosystemen, ontwrichting van de samenleving. Het World Economic Forum rapporteert hierover sinds 2005 in haar Global Risks Report.

Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt en informeert ons op haar website circulaire economie welke initiatieven en processen er zijn, hoe de verbanden liggen. Zij biedt overzicht en inzicht.

Vandaag gaat hoofd Sector Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau voor de Leefomgeving Dr. Frank Dietz, tijdens zijn Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing in op de specifieke aspecten van duurzaamheid binnen de circulaire economie en werkt de wijze waarop systeemdenken de circulaire economie kan helpen om tot een succes te worden nader uit.

Het is een initiatief van PRIMO om de noodzaak van goede publieke besturing en publiek risicomanagement te onderstrepen, de complexiteit van het vraagstuk op dit punt te ontleden, het systeemdenken te bevorderen en in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving en het PRIMO-netwerk te komen tot gerichte adviezen voor haar leden. Eigenlijk is circulaire economie op zichzelf een vorm van publiek risicomanagement – pur sang en per se eigenlijk –  waar bestuurders, managers en adviseurs van overheden en bedrijven hun rol in het ecosysteem dienen te vervullen.