Convocatie ‘Het Vak én de Kunst van Risicomanagement’

De staat van de toepassing van risicomanagement als onderdeel van sturing binnen gemeenten, provincies en waterschappen laat een zeer divers beeld zien. Een beeld dat zich voortzet bij zowel hun koepelorganisaties (IPO, UvW, VNG) als de vakorganisaties van onder meer raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers, gemeentesecretarissen, waterschapsdirecteuren en controllers. Er lijkt nog een wereld te winnen.

Als vak krijgt risicomanagement bij politiek, bestuur, topmanagement en control nauwelijks de erkenning die het verdient, dit onder meer door de gemiddeld matige positionering in de organisatie of het gebrek aan corporate acceptatie en inbedding in processen van strategie, control of verzekering. Risicomanagers worden gezien als ‘remmers in algemene dienst’ (quote burgemeester top 10 gemeente in Nederland). Er is een wereld te winnen. Wellicht zit het verpakt in de gewone dienen die we doen. Eén ding lijkt wel duidelijk: de publieke risico’s nemen fors toe, als je serie Global Risks Reports bekijkt van de afgelopen 14 jaar. Risico’s zijn emerging, maar het vak krijgt, althans binnen de overheid, mondjesmaat voet aan de grond.

Als kunst wordt het in zeer beperkt mate beoefent om scherper aan de wind te kunnen of te willen zeilen, effectiever te zijn, raak te schieten, successen te boeken, in scenario’s te denken, over de horizon te kijken of gewoon zorgvuldiger met belastinggeld om te gaan en burgers beter van dienst te zijn. Het rijke palet aan wetenschappelijk goed beschreven methoden, technieken instrumenten lijkt voor een deel onontdekt en ongebruikt.

Het imago van het vak binnen bestuur, bestuurskunde en publieke sturing is ronduit slecht (hoewel de eerste stapjes lokaal zijn gezet), de benefits ervan vaak verkeerd begrepen of geduid, het taalgebruik in definities in duidingen divers en op onderdelen zelfs vervuild, de uitleg ervan in een weerstandsparagraaf meer dan eens gebaseerd op theoretische en soms zelfs arbitraire kans- en impactberekeningen. Erkenning van het vak door de top blijft uit (er zijn hele mooie uitzonderingen, lichtende voorbeelden). Tijd om met elkaar te spreken.

PRIMO heeft als vereniging statutair (artikel 2, lid 1)

“ten doel het belang van risicomanagement binnen de publieke sector in Nederland in zijn algemeenheid en binnen lokale, regionale overheden en daarmee betrokken partijen in het bijzonder naar voren te brengen en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen…”

PRIMO nodigt specifiek de risicomanagers van haar netwerk per convocatie uit om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van het vak risicomanagement in de publieke sector en de kunst van de toepassing ervan bij de sturing van projecten en plannen.

De bijeenkomst is op dinsdag 25 juni 2018: van 10:00 tot 15:00 uur.  We zijn te gast bij de provincie Overijssel. Robin Broekhuizen (concernadviseur, risicomanager en manager projectbeheersing van de provincie Overijssel) en Jack Kruf (directeur PRIMO Nederland) bereiden de bijeenkomst voor.