Public Risk Forum ‘De Kunst van Risicomanagement’

De staat van de toepassing van risicomanagement als onderdeel van sturing binnen gemeenten, provincies en waterschappen laat een zeer divers beeld zien. Een beeld dat zich voortzet bij zowel hun koepelorganisaties (IPO, UvW, VNG) als de vakorganisaties van onder meer raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers, gemeentesecretarissen, waterschapsdirecteuren en controllers. Er lijkt nog een wereld te winnen.

Als vak krijgt risicomanagement bij politiek, bestuur, topmanagement en control nauwelijks de erkenning die het verdient, dit onder meer door de gemiddeld matige positionering in de organisatie of het gebrek aan corporate acceptatie en inbedding in processen van strategie, control of verzekering. Risicomanagers worden gezien als ‘remmers in algemene dienst’ (quote burgemeester top 10 gemeente in Nederland). Er is een wereld te winnen. Één ding lijkt wel duidelijk: de publieke risico’s nemen fors toe, als je de Global Risks Reports van de afgelopen 14 jaar bekijkt. Risico’s zijn emerging, maar het vak krijgt, althans binnen de overheid, maar hier en daar echt voet aan de grond.

Als kunst wordt het in zeer beperkt mate beoefend om scherper aan de wind te kunnen of willen zeilen, effectiever te zijn, raak te schieten, successen te boeken, in scenario’s te denken, over de horizon te kijken, vooruit te zien, zorgvuldig met belastinggeld om te gaan of burgers van dienst te zijn. Het rijke palet aan wetenschappelijk goed beschreven methoden, technieken instrumenten lijkt voor een deel onontdekt en zeker ongebruikt in de dagdagelijkse praktijk.

Het imago van risicomanagement binnen bestuur, bestuurskunde en publieke sturing is ronduit slecht (hoewel de eerste stapjes lokaal zijn gezet), de benefits ervan vaak verkeerd begrepen of geduid, het taalgebruik in definities in duidingen divers en op onderdelen zelfs vervuild gehanteerd, de uitleg ervan in een weerstandsparagraaf meer dan eens gebaseerd op theoretische en soms zelfs arbitraire kans- en impactberekeningen, die geen raadslid of burger echt begrijpt. Erkenning van het vak door de top blijft uit (er zijn natuurlijke uitzonderingen, lichtende voorbeelden). Tijd voor een goed gesprek.

PRIMO heeft als vereniging statutair (artikel 2, lid 1):

“… ten doel het belang van risicomanagement binnen de publieke sector in Nederland in zijn algemeenheid en binnen lokale, regionale overheden en daarmee betrokken partijen in het bijzonder naar voren te brengen, en de kennis én het gebruik daarvan te bevorderen…”

PRIMO nodigt specifiek de risicomanagers van haar netwerk per convocatie uit om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van het vak risicomanagement in de publieke sector en de kunst van de toepassing ervan bij de sturing van projecten en plannen. We verdiepen ons onder meer op gehanteerde definities, methoden en technieken, maar gaan ook in op organisatiecultuur en kwaliteit van besturen en managen. We beogen met ca. 10-15 mensen met elkaar echt in gesprek te gaan, om te weten waar we staan met het vak en waar de doorontwikkeling ervan over kan gaan.

De bijeenkomst is op dinsdag 25 juni 2018: van 10:00 tot 15:00 uur.  We zijn te gast bij de provincie Overijssel. Robin Broekhuizen (concernadviseur, risicomanager en manager projectbeheersing van de provincie Overijssel) en Jack Kruf (directeur PRIMO Nederland) bereiden de bijeenkomst voor. De volgende risicomanagers zijn aanwezig (update 5 april maart 2019):

 • Alexander Beelen, gemeente Almere.
 • Jaap van de Berg, gemeente Delft.
 • Robin Broekhuizen, provincie Overijssel.
 • Jan Willem Dijk, gemeente Assen.
 • Winfred de Gier, provincie Overijssel.
 • Jack Kruf, PRIMO Nederland.
 • Ed Mallens, gemeente Rotterdam.
 • Robert de Munnik, provincie Noord-Brabant.
 • Michel Roeffel, provincie Flevoland.
 • Monique te Selle, gemeente Delft.
 • Edwin Smits, gemeente Rotterdam
 • Pauline Strijers, gemeente Den Haag.