De krijtlijnen van FORTE™

FORTE™ dient de optimale sturing door een actor teneinde een waarde te leveren aan een object.

Parijs, juli 2017
Een internationale groep van gemeentesecretarissen en wetenschappers van het PRIMO-netwerk evalueerde de voortgang en de ontwikkeling van 12.5 jaar risicomanagement in de publieke sector. Zij kwam met drie conclusies:

  1. Per saldo hebben de overheden in deze periode weinig tot geen voortgang geboekt met publiek risicomanagement. Sterker nog publieke risico’s zijn meer dan ooit emerging.
  2. Vanuit de praktijk kunnen vijf elementen van sturing worden geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van publieke sturing in het bereiken van resultaten en het beperken van risico’s.
  3. De wereld van verzekeren en risicomanagement is een wereld op zichzelf geworden. Zij is strategisch niet of onvoldoende aangesloten op de wereld van waardecreatie bij bestuur en topmanagement van publieke organisaties.

Als aanbeveling werd gegeven om een raamwerk te ontwerpen dat de sturing op een waarde en hieraan gerelateerd risico verbindt met zowel de actor (lees hier: de overheid) als het object van sturing (lees hier: de burger, het bedrijf, de samenleving). Risico wordt daarin door PRIMO gedefinieerd als een mogelijke afwijking van of schade aan een beoogde waarde (Ortwin Renn, ISO 31000).

Het raamwerk is FORTE™ genoemd, een acroniem voor de vijf elementen van sturing. Het is een model in ontwikkeling. Het wordt getest in 2019, wetenschappelijk nader verdiept en onderbouwd.

Wij passen het praktisch toe in gerichte dialoog-opstellingen met betrekking tot voorliggende vraagstukken bij onze leden. Dat kan een project zijn, een vorm van samenwerking, een transitie of gewoon de levering van een product. Het oriënteert hoe de stakeholders erin zitten en biedt ruimte om tot besturingsoplossingen te komen.

Lees meer