Een theoretisch kader voor integraal risicomanagement

Toegespitst op de overheid

Hendrik van Moorsel MPM RA, binnen Ernst & Young als partner verantwoordelijk voor Business Risk Services Overheid en Non-Profit Organisaties.
Drs. Cees A. Visser, binnen Ernst & Young de verantwoordelijke partner voor Enterprise Risk Management.

Bron: Overheidsmanagement 2003/2

Met het toenemende belang van – en daardoor belangstelling voor – meer geïntegreerd risicomanagement bij overheids- organisaties, neemt ook de behoefte toe aan een conceptueel raamwerk daarvoor. Deze publicatie probeert in die behoefte te voorzien en is tevens te beschouwen als een vervolg op de publicatie betreffende Enterprise Risk Management, zoals die is verschenen in de septemberuitgave van Overheids- management.

Download artikel