• From Global to Local

From Global to Local 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank (gastheer).

Groep Global to Local NL

De Denktank v.l.n.r. Martin Kuipers, Rien Lammertink, Niek van Droffelaar, Koos van Houdt, Martin van der Bijl, Eric Frank, Wouter Slob, Pauline Bieringa, Marcel van Brouwershaven, Anne Michiels van Kessenich, Marcel Mennen, Letty Demmers, Koen Haer, Harrie Scholtens, Sander van Waveren, Boy van Droffelaar en Jack Kruf.

De denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen aan concreet handelingsperspectief op met name lokaal en regionaal niveau. Voorts beoogt zij de kennis van en de ervaring met strategisch risicomanagement als integraal onderdeel van goed openbaar bestuur te vergroten, het management van publieke waarden –  en de onderliggende fundamentele waarden zoals deze ook in de Nederlandse Grondwet zijn vastgelegd – te bevorderen en de publieke risico’s te mitigeren.

De denktank wordt dit jaar in meerdere Europese landen georganiseerd en neemt onder meer het Global Risks Report van het World Economic Forum als uitgangspunt. Voor dit jaar zijn de belangrijkste risico’s daarin als volgt geduid:

De top 5 van risico’s naar waarschijnlijkheid zijn grootschalige en onvrijwillige migratie, extreem weer, het falen om de invloed van klimaatverandering te verminderen of ons daarop aan te passen, conflicten tussen landen met uitstraling naar de omgeving en grote natuurrampen.

De top 5 van risico’s naar invloed zijn: het falen om de invloed van klimaatverandering te verminderen of ons daarop aan te passen, massa-vernietigingswapens, watercrises, grootschalige en onvrijwillige migratie en ernstige schommelingen van energieprijzen.

De komende weken wordt hieronder verslag gedaan van de bevindingen en conclusies. De denktank werd geleid door Jack Kruf, president van PRIMO Europe. De organisatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Eric Frank, directeur van PRIMO Nederland.

De leden van de denktank naar functie:

 • Bieringa, P. (Pauline) MA MBA,  Managing Director Public Finance BNG Bank
 • Bijl van der, M. (Martin) BA, Beleidsmedewerker Economie Regio West-Brabant
 • Brouwershaven van, M. (Marcel) MPA RC, Concerncontroller Provincie Noord-Brabant
 • Demmers, Letty,  Landelijk voorzitter D66, voormalig burgemeester Vlissingen, Korpschef Zeeland
 • Droffelaar van, ir. B. (Boy), Certified Executive coach, PhD Student Wageningen (Examining the relationship between Wilderness experience and transformation in attitude and behavior as a leader)
 • Droffelaar van, N.G. (Niek) MSc, Stichting Denkkracht Utrecht
 • Haer, K. (Koen) MA, Project Manager Vereniging voor Overheidsmanagement
 • Houdt van, mr. J.W. (Koos), Journalist gespecialiseerd op Europa
 • Kuipers, M.J. (Martin), Secretaris-Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Lammertink, drs. R. (Rien), interim-bestuurder Woningcorporatiesector, Adviseur
 • Mennen, dr. M. (Marcel), Algemeen secretaris Analistennetwerk Nationale Veiligheid RIVM
 • Michiels van Kessenich, A. (Anne) MA, Projectleider at CIRINT Critical Infrastructure Resilience and Protection, Veiligheidsregio Kennemerland
 • Mourik, Nico van, Algemeen directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
 • Scholtens, mr. H. (Harrie), Seconded National Expert EIPA (European Institute of Public Administration)
 • Slob MSc, ing. W. (Wouter), Gemeentesecretaris gemeente Medemblik, Bestuurslid PRIMO (Europe) en PRIMO Nederland
 • Waveren van, drs. S. (Sander), Bestuursadviseur/Hoofd Bureau Vereniging Gemeentesecretarissen (VGS)

De inbreng van elk van de deelnemers wordt de komende weken belicht. Hieronder kunt u hun theses lezen.