Lange geschiedenis van corporate governance geeft UK een koppositie

Lynn Drennan, directeur van ALARM, over risicomanagement

Bron: B&G

Auteur: Jos Moerkamp, Freelance journalist.

Het Europese voorbeeld van goed ontwikkeld risicomanagement in de publieke sector is Groot-Britannie. In het land waar je je tegen nagenoeg alles kunt verzekeren, blijken overheden en andere publieke organisaties veel te doen aan het elimineren en beperken van risico’s. ALARM (Association of Local Authority Risk Managers) is uitgegroeid tot een nationaal forum voor risicomanagement in de publieke sector, met ruim 1800 deelnemende organisaties. Dit artikel bevat een interview met dr. Lynn Drennan, chief executive van ALARM. Drennan is al jarenlang actief op het gebied van risicomanagement. Zij geeft in het interview haar mening over de volgende vragen:
– Waarom is risicomanagement in de Britse publieke sector verder ontwikkeld dan elders in Europa?
– Kunt u uitleggen hoe je ervoor zorgt dat risicomanagement over meer gaat dan beheersing van financiële middelen.
– Staat risicomanagement niet op gespannen voet met verandering? Worden publieke organisaties niet extreem voorzichtig als ze alle potentiële risico’s van tevoren inschatten?

Download Rapport Lange geschiedenis van corparaye governance geeft UK koppositie