Lidmaatschap

DSC_0668

U bent welkom bij onze vereniging. Een netwerk van publieke leiders, algemeen directeuren, managers, adviseurs en experts. Het lidmaatschap biedt u diverse voordelen:

Nationaal én internationaal netwerk
Een ledennetwerk van provincie- en gemeentesecretarissen, waterschapssecretarissen/-algemeen directeuren, professionals, managers, controllers en specialisten op het gebied van publiek risicomanagement in Nederland. En door de koppeling met PRIMO Europe ook een internationaal netwerk. Al met al een grote bron van kennis. Naast lid van PRIMO Nederland bent automatisch lid van PRIMO Europe en heeft daarmee tevens toegang tot de internationale producten en diensten.

Alle lidmaatschapsbijdragen worden door PRIMO Nederland ingezet om de doelen van de vereniging tot realisatie te brengen.

Onze portfolio

 • Alle literatuur en nieuws bij de hand. Wij beschikken over een online Bibliotheek met een geavanceerd zoeksysteem. Het met elkaar in contact brengen van personen, kennis en ervaring staat hierbij voorop.
 • Samenspraak met Colloquium en Dentank.
 • U heeft toegang tot de Nieuwsportaal met recente berichten in de media over het managen van risico’s.
 • Wij bieden gerichte opleidingen en trainingen algemeen en een voor PRIMO Nederland ontwikkelde online cursus. Met deze cursus, volledige vertaald in het Vlaams/Nederlands, kunt u uw kennis verbreden en een goede basis leggen voor goed beleid en implementatie op het gebied van risicomanagement binnen uw organisatie. Wij bieden deze cursus aan voor € 300, in plaats van de reguliere € 500. Meld u aan.

Privilege voor leden

 • De leden ontvangen een 30% korting ten opzichte van niet-leden.
 • Onderlinge kennisuitwisseling is exclusief voor leden.
 • Gratis toegang tot ronde
 • korting op seminars waar PRIMO in participeert.
 • Leden hebben de mogelijkheid  om 70% van hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te benutten voor directe levering van producten en diensten door PRIMO.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s.

Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden daarin adviseren.

Aanmelden en afmelden
Geef u op voor het lidmaatschap van PRIMO Nederland via e-mail admin@primonederland.eu of directeur Jack Kruf e-mail jack.kruf@primonederland.eu.

Een lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Aanmelden kan gedurende het gehele jaar. Aanvragen voor een lidmaatschap, zowel individueel als collectief, dienen bij de directie te worden ingediend en worden door het bestuur individueel beoordeeld. Opzeggen van het lidmaatschap met ingang van enig jaar dient statutair schriftelijk te geschieden uiterlijk drie maanden voor de ingangsdatum van opzegging, dus vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Prijzen

De prijzen van lidmaatschappen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief B.T.W. en voor 2018 als volgt:

Publieke instellingen

 •  Individueel lidmaatschap: behorend tot gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio: € 250,- per jaar.*
 • Collectief lidmaatschap gemeenten < 15.000 inwoners: € 750,- per jaar.
 • Collectief lidmaatschap < 100.000 inwoners en veiligheidsregio’s: € 1.500,- per jaar.
 • Collectief lidmaatschap gemeenten > 100.000 inwoners, provincies en waterschappen: € 3.000,- per jaar.
 • Collectief lidmaatschap voor overige organisaties in het publieke domein, waaronder Agentschappen en ZBO’s: € 3.000,- per jaar.*

Commerciële en private instellingen

 • Individueel lidmaatschap: € 500,- per jaar.*
 • Collectief lidmaatschap: € 6.000,- per jaar

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

*Verzoeken tot een individueel lidmaatschap worden statutair aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Onze vereniging zet in op organisatie-lidmaatschappen omdat deze naar de overtuiging van het bestuur het bereik en het effect ervan vergroten. Individuele lidmaatschappen blijven evenwel te allen tijde mogelijk, als daar de voorkeur voor bestaat.

 

Onze leden

  Functies Gemeentesecretarissen Directeuren Afdelingshoofden Controllers Adviseurs Coördinatoren risicomanagement en veiligheid. Organisaties Gemeenten Provincies Veiligheidsregio’s Waterschappen Advies- en onderzoeksbureaus Koepelorganisaties Universiteiten en Hogescholen Leden Assen Almere Amsterdam Breda Den Haag Deventer Ede Eindhoven Enschede Ermelo Groningen Haarlem Haarlemmermeer Heerhugowaard Helmond Leeuwarden Medemblik Oss Pijnacker-Nootdorp Roosendaal Rotterdam Tilburg Utrecht Provincie Noord-Brabant Hoogheemraadschap Delfland Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant PRIMO Nederland werkt nauw […]