Masterclass 5. Netwerken & Allianties

Niet op de Campus van de Universiteit Tilburg, maar wel digitaal vindt op vrijdag 12 juni 2020 de 5e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’.

In deze masterclass staan netwerken en allianties centraal die door de dynamiek van de transities vaak herijkt worden. Hoe kun je komen tot gemeenschappelijke waardecreatie en geef je vorm aan partnerships? Hoe stuur je op netwerken binnen de politiek-bestuurlijke en richtinggevende kaders van de transities? Hoe werk je als overheid over de verschillende lagen van ministerie, provincie en gemeente zo goed mogelijk samen? Hoe navigeer je als topmanager eigenlijk in de informatiesamenleving?

De leergang

Inschrijven voor deze masterclass is nog mogelijk. U bent welkom. Neem contact op met Joanne Taminiau Cook.

Kader

De masterclass is bedoeld voor u, die voor de uitdaging staat om maatschappelijke veranderingen niet alleen te herkennen maar ook om gericht en met vakmanschap bij te dragen aan de daarmee verbonden systeemverandering in uw organisatie. De masterclass staat onder leiding van academisch directeur Professor dr. Th.W.A. (Theo) Camps. Lees hier zijn toelichting op de gehele leergang, de set van 5 masterclasses.

We verkennen de transitie digitale transformatie, informatie en cyber en gaan in op de elementen van sturing met betrekking tot netwerken en allianties. De informatiesamenleving is geen toekomstbeeld meer. De informatiesamenleving is een gegeven. In de zorg, in het onderwijs, bij het betalen van belastingen, bij het uitkeren van toeslagen, bij het aanvragen van een nieuw paspoort, in vrijwel alle contacten tussen overheid en burger spelen nieuwe informatieverhoudingen een rol. Datzelfde geldt overigens ook voor de dagelijkse ontmoetingen tussen individuen (facebook, tinder, linkedin) en bedrijven (portals, electronische dossiers, algoritmes). Afhankelijk van het moment en de gebeurtenis wordt geoordeeld in termen van vloek dan wel zegen. In deze module verkennen we de informatie-ontwikkelingen in, voor en door de overheid en kijken we vervolgens vanuit het perspectief van netwerken en allianties naar deze ontwikkelingen.

Uw docenten

09:00 – 10:30 uur: Maarten Schurink*

Hedendaagse sturing in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Departementale sturing in tijden van decentralisatie: de omgevingswet.

* secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

11:00 – 13:00 uur: Marcel Thaens*: ‘De informatiesamenleving en de rol van overheid’

De informatiesamenleving en de rol van de overheid, oneindige mogelijkheden en gewenste regulering. De nationale agenda en de internationale context. Vragen die aan de orde komen:

  • Wat is digitale transformatie en wat is het belang hiervan? Hoe moeten we hiermee omgaan als samenleving?
  • Hoe gaan we er als provincie zelf mee om? Welke aanpak kiezen we en hoe zien we dat voor ons?
  • Stilstaan bij uitgangspunten en principes die we volgen (conform onze datavisie)
  • Inzoomen op een concrete cases: een datagedreven aanpak voor het stikstof vraagstuk
  • Data gedrevenheid binnen het provinciehuis (intern) maar ook binnen de provincie (extern)
  • Tot slot: wat zijn uitdagingen waar we de komende jaren met elkaar antwoorden op moeten vinden?

** Chief Information Officer, Provincie Noord Brabant.

13:00 – 15:00 uur Professor Patrick Kenis*** 

Netwerken en allianties.

*** Professor Public Governance Tilburg School of Economics and Management.

Schrijf nu in

De leergang wordt u aangeboden voor de introductieprijs van € 795,00 per dag. Alumni van de Tilburg University en leden van PRIMO ontvangen 10% korting. Niet-leden krijgen een persoonlijk PRIMO-lidmaatschap 2020 aangeboden.

Inspirerende woorden van Commissaris van de Koning Prof. dr. W.B.H.J.(Wim) van de Donk, om te blijven (willen) leren, zeker in tijden van veranderingen. 

Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke opleiding te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Joanne Taminiau Cook, telefoon + (31) 13 466 4549 en e-mail j.Taminiau@tilburguniversity.edu.

Lees de brochure.