‘Publieke Waarden en Risico’s’

Onderwijs in drie vormen

‘Weten wat er speelt én wat er te koop is.’

PRIMO heeft haar caleidoscoop uitgebouwd tot een compact onderwijsprogramma met de focus op (1) definities, beschikbare modellen, methoden, technieken, oorzaken en drivers, (2) relevante publieke waarden en risico’s  binnen actuele vraagstukken en (3) biedt inzicht in de eigen stijl van werken en mogelijkheden.

De caleidoscoop is in haar basisvorm exclusief en gratis voor leden beschikbaar (2 uur). Met onder meer VNG wordt zij als workshop voor raadsleden aangeboden (dagdeel inclusief specifieke voorbereiding en nazorg) en aangeboden als training voor bestuurders, managers en adviseurs (3 dagdelen).

PRIMO zet sterk in op de sturing van publieke waarden en plaatst ook publieke risico’s in het bredere perspectief hiervan. Zij definieert daarbij publiek risico als een mogelijke afwijking van een nagestreefde publieke waarde. Voor elke publieke organisatie staat de bereiking of borging van publieke waarden centraal. Zij staan geformuleerd in collegeprogramma’s en majeure beleidsplannen en vormen de basis van publieke sturing. Het programma wordt verzorgd door hen die ook in de publieke organisaties zelf werkzaam zijn dan wel zijn geweest, omdat alleen zij het specifieke krachtenveld hebben ervaren en doorleefd.

Caleidoscoop

PRIMO heeft op verzoek van haar leden een caleidoscoop ontwikkeld die inzicht biedt in het raakvlak publiek vraagstuk, besturing en risico. Het geeft inzicht in het landelijk beeld met betrekking tot good governance, control en risicomanagement op strategische vraagstukken. Op verzoek kan maatwerk worden geleverd op een vraagstuk (bv. sociaal domein) of methode/techniek (bv. ISO 31000).

De caleidoscoop toont de meest recente beelden en impressies, gedestilleerd uit nieuws, publicaties en discussies. De selectie ervan is gebaseerd op informatie uit ons netwerk en op de dagelijkse selectie en curatie van honderden door ons gebruikte nieuwsbronnen en software van HowardsHome.

Resultaat

 • Weten wat er speelt én wat er te koop is.
 • Overzicht recente dossiers inzake sturing van publieke vraagstukken.
 • Beeld van onzekerheden (kansen en bedreigingen) en hoe zij inwerken op publieke risico’s.
 • Informatie om de eigen strategische agenda aan te scherpen en/of praktische accenten te verleggen.

Inzicht 

 • Betreft landelijk beeld inzake good governance, control en risicomanagement op strategische vraagstukken.
 • Actuele thema’s onder meer cyberveiligheid, privacywetgeving, watermanagement, klimaatverandering, sociaal domein, samenwerking, partnerschappen en beheersing.
 • Veel gebruikte en bediscussieerde methoden en technieken worden kort belicht.
 • PRIMO bericht onafhankelijk van aanbieders en belangen.

Privilege voor leden

 • Exclusief voor leden.
 • Aangeboden als onderdeel van het lidmaatschap. Maatwerk in overleg tegen meerprijs.
 • Leden hebben toegang tot elkaars ervaringen.

Locatie en organisatie

 • In company.
 • Tijdsbeslag 2 uur.
 • Planning en setting worden in onderling overleg besproken en voorbereid.

 

Training

PRIMO heeft op verzoek van haar leden een training ontwikkeld die inzicht biedt in het raakvlak publiek vraagstuk, besturing en risico. Het bestaat uit 3 dagdelen. Het geeft inzicht (1) definities, raamwerken, methoden en technieken gerelateerd aan publieke waarde- en risicomanagement, (2) gaat in op huidige strategische vraagstukken voor publieke organisaties en hun domeinen en (3) gaat in op de eigen stijl, rol en vaardigheden van de deelnemers van de training.

Resultaat

 • Weten wat er speelt, wat er te koop is en hoe de hazen lopen.
 • Inzichten in relevante modellen, methoden en technieken.
 • Overzicht recente dossiers inzake sturing van actuele publieke vraagstukken.
 • Inzicht in eigen stijl van werken en mogelijkheden tot verbetering.
 • Informatie om de eigen strategische agenda aan te scherpen en/of accenten te verleggen.

Deel 1. Definities, raamwerken, drivers

 • Betreft landelijk beeld inzake good governance, control en risicomanagement op strategische vraagstukken. Onder meer ISO 31000, COSOII en INK worden besproken.
 • Hoe enterprise risk management een rol kan spelen en waar ook niet.
 • De dimensie van prestatie, control en innovatie.
 • Veel gebruikte en bediscussieerde methoden en technieken worden kort belicht, zoals softwarepakketten, methoden voor advies en onderzoek.
 • Inzicht in psychologische en gedragsdimensies, drivers en oorzaken.
 • Werken op het snijvlak op grensvlak politiek, bestuur, organisatie en samenleving als relevante dimensie in de sturing op vraagstukken.
 • PRIMO bericht onafhankelijk van aanbieders en belangen.
 • Ruimte voor inbreng van eigen ervaringen en inzichten.

Deel 2. Vraagstukken, waarden en risico’s

 • Caleidoscopisch inzicht in majeure risico’s.
 • Recente beelden en impressies, gedestilleerd uit nieuws, publicaties en discussies. De selectie ervan is gebaseerd op informatie uit ons netwerk en op de dagelijkse selectie en curatie van honderden door ons gebruikte nieuwsbronnen en software van HowardsHome.
 • Actuele thema’s onder meer cyberveiligheid, privacywetgeving, watermanagement, klimaatverandering, sociaal domein, samenwerking, partnerschappen en projectbeheersing.
 • Verbindingen meer deel 1 van de training worden gelegd.

Deel 3. De eigen rol

 • Dialoog in de groep hoe de eigen rol in projecten en plannen te versterken.
 • Eigen voorbeelden van deelnemers worden besproken en waar mogelijk collectief van advies voorzien.
 • Ruimte voor inbreng van eigen ervaringen en gezichtspunten.
 • Toepassing van het PRIMO FORTE™ raamwerk.

Locatie, organisatie en prijs

 • In company.
 • Tijdsbeslag 3 blokken van 3 uur.
 • Planning en setting worden in onderling overleg besproken en voorbereid.
 • Voor niet-leden € 2980,00, voor leden € 1980,00, beide exclusief btw en exclusief reiskosten.
 • Maatwerk mogelijk tegen meerprijs.
 • Groepen tot bij voorkeur maximaal 10 personen, dit in verband met de benodigde ruimte voor dialoog.

Workshop raadsleden

Een dialoog en meer over risicosturing binnen het gemeentelijk domein​. Deze wordt specifiek als workshop voor raadsleden aangeboden. Daarbij wordt samengewerkt met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De workshop wordt gericht op de voorliggende uitdagingen van de gemeenteraad en gaat in op specifieke vragen zoals:

 • Hoe kan ik de komende bestuursperiode 2018-2022 aan de slag met de voorliggende vraagstukken? Waar moet ik op letten als het om de realisatie van beleidsdoelen gaat?
 • Hoe leer ik de belangrijkste financiële kaders en begrenzingen? Waar moet ik op letten? Wat zijn krachten, regels en voorschriften die van belang zijn?
 • Hoe krijg ik inzicht in de samenhang tussen doelen van mijn gemeente en de wijze waarop ik eigenlijk effectief kan sturen?

De workshop is een avondbijeenkomst in 3 compacte delen:

 1. Oriëntatie op risicomanagement. ​Wat zijn de risico’s? Wat kunnen, willen of moeten we deze risico’s? Inzicht wordt gegeven in aard en in definitie. Een algemeen overzicht van de huidige publieke risico’s wordt gegeven. De workshop neemt u mee in de dynamiek en discussie van bestuurlijk Nederland in de afgelopen twee jaar en belicht relevante kwetsbaarheden en gevoeligheden, successen én zeperds, innovatie, leiderschap en bruikbaarheid voor de komende bestuursperiode. Kort wordt ingegaan op het palette aan beschikbare denkkaders, methoden en technieken, die geschikt zijn voor risicomanagement. De workshop geeft inzicht in de laatste (wetenschappelijke) inzichten in het vak risicomanagement.
 2. Verdieping op enkele vraagstukken. Inzicht in de belangrijkste elementen van goede publieke sturing, de achtergronden van het ontstaan van risico’s en hoe deze kennis te benutten bij het uitvoeren van beleid. We belichten kort de wereld van het besturen en managen van risico’s en wat u kunt doen als raadslid om met de raad scherp aan de wind te varen. Dit doen we aan de hand van actuele inhoudelijke onderwerpen zoals projectmanagement, klimaatstress, energietransitie cybersecurity, sociaal domein, en omgevingswet. Wat zijn de basics waarover u dient te beschikken om te kunnen verdiepen, en om te kunnen sturen op resultaten en verkleining van risico’s op de beleidsagenda. Het gaan ook in op het lef om de onzekerheden te durven duiden en ze in dialoog te brengen.
 3. Dialoog met de raad. Wij beantwoorden uw vragen.

De uitvoering van de workshop vindt plaats door:

 • De heer Chris Ravensbergen, adviseur Risicomanagement binnen de directie VNG Risicobeheer en promovendus op het gebied van risicomanagement en verzekeren, initiator en voorzitter van het Risicoplatform Overheden Risicomanagement.
 • De heer Jack P. Kruf oprichter en directeur van PRIMO Nederland, tevens president van PRIMO Europe. Hij is lid van het Nationaal Netwerk Risicomanagement, lid van de Raad van Advies van de Master Risicomanagement in Twente, partner St. Thomas University Risk Leadership en lector Public GRC aan Malta University.

Locatie en organisatie

 • In company.
 • Tijdsbeslag 3-3,5 uur.
 • Planning en setting worden in onderling overleg besproken en voorbereid.

Brochure Workshop Maak Tijd voor Publieke Waarden en Risico’s.

 

De missie van de vereniging PRIMO is eenvoudig:

“Het onbaatzuchtig kennis, training en hulp bieden
door te leren sturen in onzekerheid
om meer publieke doelen te realiseren.”