Organisatie

Het bestuur van onze vereniging is op 26 juni 2017 gekozen door de algemene ledenvergadering. De samenstelling en taakverdeling is als volgt:

  • Martin van der Bijl, lid. Martin is werkzaam bij Regio West-Brabant >>
  • M.J. (Martin) Kuipers, voorzitter. Martin is secretaris-algemeen directeur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voorzitter directeurenoverleg van Informatiehuis Water. >>
  • Wouter Slob MSc, penningmeester. Wouter is secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland tevens bestuurslid van PRIMO Europe. >> 
  • drs. J.P.R. (Jan Paul) Woudstra, secretaris. Jan Paul is gemeentesecretaris van gemeente Pijnacker-Nootdorp. >>

Directeur is ir. Jack P. Kruf, tevens president PRIMO Europe. >>

Het bestuurssecretariaat wordt verzorgd door Esther van Zijp, admin@primonederland.eu

Ambassadeur van de vereniging is Prof. dr. Peter B. Boorsma (em.).