Pluriform Organiseren (verslag)

Screen Shot 2016-05-30 at 16.57.03Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het stadhuis van Groningen een masterclass gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit concerncontrollers, directeuren strategie en gemeentesecretarissen. Het was een vervolg op de succesvolle ronde tafel van 4 juni 2015 te Assen over het thema hoe betekenis te geven aan het sturen op publieke waarden en vertrouwen.

Kernvragen

Hoe richt je een opgaven-gestuurde organisatie in? Heeft dit betekenis voor de totale organisatie of kun je hierbij gerichte keuzes maken op de onderdelen van de organisatie waarop de veranderingen betrekking hebben?

Wat betekent een veelvormigheid van de (pluriforme) organisatie voor de wijze van aansturing en wat zijn de consequenties voor de governance-structuur en de wijze waarop risicomanagement is ingericht? Een opgaven-gestuurde organisatie kan dus betekenen dat er meerdere organisatie- en aansturingsvormen naast elkaar bestaan.

Het artikel is hieronder leesbaar (klik voor full-screen). U kunt het downloaden als pdf. Het maakt deel uit van het magazine Quaterna Publica 2016 – Hoofdstuk Netwerk.