Pluriform Organiseren

still-life-with-four-sunflowers-1887 (1)

‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’

PRIMO organiseerde in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit concerncontrollers, directeuren strategie en gemeentesecretarissen. Het was een vervolg op de succesvolle ronde tafel van 4 juni 2015 te Assen over het thema hoe betekenis te geven aan het sturen op publieke waarden en vertrouwen.

We staan op de grens van een nieuwe Nederlandse samenleving waarin de pluriformiteit niet meer tot onderlinge verdeeldheid leidt, maar als een wezenlijke maatschappelijke verrijking wordt gezien. Bovendien een Nederlandse samenleving waarin de inrichting van de maatschappelijke pijlers en van de instituties daarin, in het bijzonder de politiek en de publieke sector, het mogelijk maakt dit nieuwe perspectief ook daadwerkelijk tot stand te brengen.(Bron: Leijden, Wilbert van en Paul Zuiker, 2007, Nederland op doorbreken: Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis)

Kernvragen

Hoe richt je een opgaven-gestuurde organisatie in? Heeft dit betekenis voor de totale organisatie of kun je hierbij gerichte keuzes maken op de onderdelen van de organisatie waarop de veranderingen betrekking hebben?

Wat betekent een veelvormigheid van de (pluriforme) organisatie voor de wijze van aansturing en wat zijn de consequenties voor de governance-structuur en de wijze waarop risicomanagement is ingericht? Een opgaven-gestuurde organisatie kan dus betekenen dat er meerdere organisatie- en aansturingsvormen naast elkaar bestaan.

Gedachte

‘De drijvende kleuren groen, geel, rood en blauw kunnen nooit los van elkaar worden gezien of geïnterpreteerd, noch in de aard van de voorliggende vraagstukken, noch in de teams en personen die hen besturen of managen. Het geheel van de composite maakt tot wat hun werkelijke betekenis is.’

Het artikel is hieronder online leesbaar (klik voor full-screen).