• Academie

PRIMO heeft een 1-daagse masterclass ontwikkeld om overzicht te bieden in de meeste voorkomende huidige publieke risico’s en methoden voor risicomanagement. Zij heeft met EIRM een certificaat ontwikkeld in de vorm van een online course. Zij bevordert publiek risicomanagement door middel van een award en voert op verzoek onderzoek uit. PRIMO is betrokken in het wetenschappelijk onderwijs en werkt daarin samen met onder meer de Universiteit Twente, St. Thomas University en Malta University. Onze portfolio:

Caleidoscoop

Strategische focus: ‘Weten wat er speelt én wat er te koop is’. PRIMO heeft op verzoek van haar leden een caleidoscoop ontwikkeld die inzicht biedt in het raakvlak vraagstuk, besturing en risico. Er zijn twee modules beschikbaar: één gericht op actuele vraagstukken – Strategie en Beleid – en één gericht op de (be)sturing ervan – Methode en Techniek. Op verzoek […]

Certificaat

PRIMO leden hebben toegang tot een introducerende online course op het gebied van risicomanagement. EIRM (European Institute for Risk Management) heeft deze cursus in samenwerking met Professor Peter C. Young ontwikkeld. De cursus is vertaald in nauwe samenspraak met professor Joop Halman van de Universiteit Twente. De online course leidt tot een officieel Certificaat in Risicomanagement en is opgezet als een flexibele online cursus, […]

Award

The PRIMO Risk Management Award has been launched in 2009 to recognise the efforts and standards being achieved across our cities and regions towards creating and implementing risk management mechanisms for safer and efficient environments. The award is for innovative approaches to risk management which show real benefits in terms of improved processes, cost reduction and embedding risk management within […]

Risk Survey

Carried out in April-August 2009 Introduction The core goals of PRIMO are focused on the holistic heart of risk management within the public sector and on public risk at his own. It is in the heart of the triangle ‘public policy, public management and society and its natural environment’. Within this ‘triangle’ that the powers and developments of all three […]