• Academie

PRIMO heeft een 1-daagse masterclass ontwikkeld om overzicht te bieden in de meeste voorkomende huidige publieke risico’s en methoden voor risicomanagement. Zij heeft met EIRM een certificaat ontwikkeld in de vorm van een online course. Zij bevordert publiek risicomanagement door middel van een award en voert op verzoek onderzoek uit. PRIMO is betrokken in het wetenschappelijk onderwijs en werkt daarin samen met onder meer de Universiteit Twente, St. Thomas University en Malta University. Onze portfolio:

De Kunst van Risicomanagement

‘Wees voorbereid op uw reis’ Masterclass PRIMO heeft een masterclass ontworpen om bestuurders en managers overzicht en inzicht te bieden in de samenhang doelen, waarden en hun risico’s. Het biedt anno 2017 een overzicht waar strategische risico’s zich feitelijk voordoen, wat hun aard is en achtergronden zijn, hoe deze aan te pakken en belicht de cruciale elementen van goed leiderschap […]

Certificaat in Risicomanagement

PRIMO leden hebben toegang tot een introducerende online course op het gebied van risicomanagement. EIRM (European Institute for Risk Management) heeft deze cursus in samenwerking met Professor Peter C. Young ontwikkeld. De cursus is vertaald in nauwe samenspraak met professor Joop Halman van de Universiteit Twente. De online course leidt tot een officieel Certificaat in Risicomanagement en is opgezet als een flexibele online cursus, […]

PRIMO Risk Management Award

Introduction The PRIMO Risk Management Award has been launched in 2009 to recognise the efforts and standards being achieved across our cities and regions towards creating and implementing risk management mechanisms for safer and efficient environments. The award is for innovative approaches to risk management which show real benefits in terms of improved processes, cost reduction and embedding risk management […]

Risk Survey

Carried out in April-August 2009 Introduction The core goals of PRIMO are focused on the holistic heart of risk management within the public sector and on public risk at his own. It is in the heart of the triangle ‘public policy, public management and society and its natural environment’. Within this ‘triangle’ that the powers and developments of all three […]