PRIMO Risk Management Award

PRIMO Risk Management Award

De PRIMO Risk Management Award is ingesteld in 2007 door het bestuur van PRIMO Europe. Hij heeft als doel de resultaten, inspanningen en gevolgde werkwijzen te erkennen, die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en implementatie inzake goede publieke besturing en waarbij risicomanagement heeft geleid tot aantoonbare schepping of behoud van publieke waarden. Zij is voor het eerst uitgereikt in 2009.

De award wordt jaarlijks uitgereikt in combinatie met de Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing.  Deelname aan deze bijeenkomst is exclusief voor leden en partners van PRIMO.

De award richt zich specifiek op de erkenning van innovatieve en gedegen benaderingen van publiek risicomanagement in diagnose, strategie, beleid, uitvoering, procesvoering, cultuur, samenwerking of kostenbeheersing, die bijdragen aan bereiking van beoogde resultaten, in de zin van doelbereiking, waardecreatie, stedelijk en regionaal herstelvermogen, maatschappelijke samenhang of bescherming van natuur en klimaat.

De award wordt toegekend, ongeacht de grootte van een organisatie, functie of status van een persoon, omvang van financiën en ingezette middelen met betrekking tot het betrokken project of initiatief. Met deze award wil PRIMO mensen en organisaties danken en eren voor hun inspanningen en anderen aanmoedigen de goede besturing van publieke vraagstukken verder te versterken.

Winnaars

De inzet was de prijs tweejaarlijks uit te reiken. Vanaf 2011 is ervoor gekozen, dit jaarlijks te doen.

  • 2009: Gemeente Rijswijk, Nederland: Interactieve aanpak en inrichting Centrumproject, uitgereikt aan gemeentesecretaris Anne de Baat
  • 2011: De stad Saint Etienne, Frankrijk: Beste benadering Mexicaanse Griep-Epidemie.
  • 2012: De stad Darlington, Groot-Brittanië: Beste benadering gemeentelijke dienstverlening.
  • 2013: De stad Duinkerken, België: Innovatieve benadering crisismanagement.
  • 2014: De stad Getafe, Spanje: Beste benadering ontwikkeling gemeentelijk strategieplan.
  • 2015: De stad Utrecht, burgemeester Jan van Zanen te Utrecht. Risicomanagement Le Grand Départ de Tour de France.
  • 2016: Eric Frank, PRIMO Nederland te Amsterdam: Positionering risicomanagement als cruciaal onderdeel van goede besturing.
  • 2017: Ronny Frederickx, UDITE te Parijs: Bevordering bewustzijn voor belang risicomanagement bij gemeentelijke overheden in Europa.
  • 2018: Harrie Scholtens, EPSA/EIPA te Ede: Verbindend leiderschap op het grensvlak van publieke waarde, publiek risico en bestuurskracht.

Ontwerp

De award bestaat uit een gestileerd beeld, symboliserend het belang van verbindingskracht en het vermogen tot kennisdeling (boogdeel en ‘Europese’ sterren) van mens en organisatie om tot succes te komen.

Het is ontworpen en vervaardigd door Louise Kruf, gebaseerd op het PRIMO-logo. Het logo is als idee ontstaan te Straatsburg in 2005, afgeleid van het UDITE-logo en grafisch vormgegeven door EIRM te Kopenhagen datzelfde jaar. Het is eigendom van PRIMO Europe.

PRIMO Bijeenkomst 12 oktober 2018

Bestuur en directie van PRIMO danken alle deelnemers aan de bijeenkomst in de raadzaal te Ede op 12 oktober 2018. Doel van de bijeenkomst, exclusief voor leden en partners, was om een majeur maatschappelijk vraagstuk te agenderen dat een nauwe verbinding heeft met waardeontwikkeling in het publiek domein én dat een grote opgave is voor de inrichting van de publieke […]

Harrie Scholtens ontvangt PRIMO Risk Management Award 2018

Harrie Scholtens, voormalig gemeentesecretaris van Goedereede en Middelharnis, National Expert bij het European Institute of Public Administration (EIPA) te Maastricht en projectleider van de European Public Sector Award 2017, ontvangt in de raadzaal van de gemeente Ede op 12 oktober 2018 de PRIMO Risk Management Award 2018. Wouter Slob, bestuurslid van PRIMO Nederland en board member van PRIMO Europe licht […]

Gemeente Utrecht ontvangt PRIMO Risk Management Award 2015

Het bestuur van PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation,  heeft de PRIMO Risk Management Award 2015 toegekend aan de gemeente Utrecht voor de uitmuntende organisatie van Le Grand Départ de Tour de France 2015. De prijs werd ten kantore van de gemeente Utrecht, vandaag uitgereikt door de voorzitter van PRIMO Nederland Michel Bezuijen (burgemeester Rijswijk) aan de winnaar van de […]