PRIMO Risk Management Award

PRIMO Risk Management Award

De PRIMO Risk Management Award 2018 wordt dit jaar uitgereikt op 12 oktober 2018 in de raadszaal van de gemeente Ede. Deelname is exclusief voor leden en partners van PRIMO.

De award is ingesteld in 2007 met als doel de resultaten, inspanningen en gevolgde werkwijzen te erkennen, die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en implementatie inzake goede publieke besturing en waarbij risicomanagement heeft geleid tot aantoonbare schepping of behoud van publieke waarden.

De award bestaat uit een gestileerd beeld, gebaseerd op het PRIMO-logo (ontworpen in Straatsburg 2005, PRIMO Europe), uitbeeldend het belang van verbindingskracht en het vermogen tot kennisdeling (boogdeel en ‘Europese’ sterren) van mens en organisatie om tot succes te komen.

De award richt zich specifiek op de erkenning van innovatieve en gedegen benaderingen van risicomanagement in diagnose, strategie, beleid, uitvoering, procesvoering, cultuur, samenwerking of kostenbeheersing, die bijdragen aan bereiking van beoogde resultaten, in de zin van doelbereiking, waardecreatie, stedelijk en regionaal herstelvermogen, maatschappelijke samenhang of bescherming van natuur en klimaat.

De award wordt toegekend, ongeacht de grootte van een organisatie, functie of status van een persoon, omvang van financiën en ingezette middelen met betrekking tot het betrokken project of initiatief.

Met deze award wil PRIMO mensen en organisaties danken en eren voor hun inspanningen en anderen aanmoedigen de besturing op publieke vraagstukken verder te versterken.

Winnaars

De inzet was de prijs tweejaarlijks uit te reiken. Vanaf 2011 is ervoor gekozen, dit jaarlijks te doen.

2009: Gemeente Rijswijk, Nederland: Interactieve aanpak en inrichting Centrumproject, uitgereikt aan gemeentesecretaris Anne de Baat.

2011: De stad Saint Etienne, Frankrijk: Beste benadering Mexicaanse Griep-Epidemie.

2012: De stad Darlington, Groot-Brittanië: Beste benadering gemeentelijke dienstverlening.

2014: De stad Getafe, Spanje: Beste benadering ontwikkeling gemeentelijk strategieplan.

2015: De stad Utrecht, Nederland, Risicomanagement Le Grand Départ de Tour de France, uitgereikt aan burgemeester Jan van Zanen.

2016: Eric Frank, PRIMO Nederland, Den Haag, Nederland: Positionering risicomanagement als cruciaal onderdeel van goede besturing.

2017: Ronny Frederickx, UDITE, Nice, Frankrijk: Bevordering bewustzijn voor belang risicomanagement bij gemeentelijke overheden in Europa.

2018: Award-winnaar: (Inter)nationale kennisdeling van best practices van succesvol lokaal en regionaal bestuur en management. De uitreiking vindt plaats op 12 oktober 2018 in de raadszaal van de gemeente Ede.