Risicomanagement

DSC_1358

Gemeenten, net als veel andere publieke en private organisaties worden steeds frequenter en intensiever geconfronteerd met risico’s in het publieke domein, de samenleving. Sommigen zijn kritischer dan anderen.

Risicomanagement is erop gericht het vermogen van de organisaties zodanig te verbeteren dat risico’s kunnen worden beheerst op een proactieve, gecoördineerde en holistische manier, dit op basis van openheid en dialoog. Het doel uiteindelijk is om de menselijke, sociale en economische waarden te borgen.