• Risicomanagement bij Grote Evenementen

Op 20 mei 2016 organiseerden de gemeente Utrecht en  PRIMO Nederland – zulks in nauwe samenwerking met haar Europese koepelorganisatie – deze masterclass. Er is gekozen voor een kleinschalige opzet om tot maximale dialoog en samenspraak te kunnen komen. Het progamma bestond uit

10:00 10:05 uur: Welkom door Erick Frank, directeur PRIMO Nederland en Jack Kruf, dagvoorzitter en President PRIMO Europe.

10:05 -10:40 uur: Referaat ‘Een koers binnen een koers op weg naar succes’ door Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur Grand Départ de Tour de France 2015 te Utrecht.

10:40 – 11:00 uur: Co-referaat ‘Over strakke lijnen en regie op samenwerking’ door Gabriel Jas, manager veiligheid bezoek Koningspaar 2013 te Roosendaal.

11:15 – 11:30 uur: Pitch ‘Over onderzoek naar sportevenementen in een politiek gevoelige context’ door Bake Dijk, adviseur/onderzoeker bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht.

11:30 – 12:45 uur: Forumdiscussie ‘Succes: een kwestie van een goed risicomodel of  van gewoon gezond verstand?’ onder leiding van Jack Kruf. Sprekers en deelnemers met elkaar in gesprek over de voorliggende vraag. In het bijzonder wordt ingegaan op de essentie en de toepassing van processen en risicomodellen die behulpzaam zijn geweest.

 

Doelgroep
Alle bestuurders, managers en organisatoren direct betrokken bij grote evenementen.

Risicomanagement bij Grote Evenementen

Door Eric Frank en Jack Kruf Op 20 mei 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het nieuwe stadskantoor van Utrecht een masterclass over risicomanagement bij grote evenementen. De rapportage en evaluatie van Le Grand Départ de Tour de France door de gemeente Utrecht, respectievelijk de Universiteit van Utrecht én het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente Roosendaal in 2013 golden […]

VVEM biedt gemeenten expertise aan bij tegengaan risico’s publieksevenementen

Persbericht VVEM, Gorinchem 22 maart “De Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) biedt een oplossing voor de groeiende onduidelijkheid over regels voor het organiseren van publieksevenementen: zij biedt haar expertise aan gemeenten aan en wil de handen ineen slaan voor een duidelijke aanpak. De Inspecties voor Veiligheid en Justitie en die voor Gezondheidszorg maakten vorige week bekend dat zij meer aandacht […]

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg komen in hun derde onderzoek naar publieksevenementen tot de conclusie dat er meer aandacht nodig is voor veiligheid en gezondheid bij dit soort evenementen. Op basis van dit onderzoek stellen de Inspecties vast dat veel gemeenten bij publieksevenementen nog steeds te weinig oog hebben voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. […]