PRIMO update Paragraaf Besturing (versie 0.2)

PRIMO past op basis van tussentijdse adviezen van haar leden en netwerk de Paragraaf Besturing aan en update de versie naar 0.2.

Toegevoegd is een samenvatting, zijn de vragen voor nieuwe colleges en raden per element van besturing opnieuw geordend en aangescherpt.

Ten slotte is een eerste duiding op een zestal beleidsthema’s – cyberveiligheid, energietransitie, klimaatverandering, omgevingswet, privacywetgeving en sociaal domein – toegevoegd en voorzien van enkele overwegingen op het gebied van onzekerheden, risico’s en sturing. Het is work in progress.

Bezoek de Paragraaf Besturing. De wijzigingen ten opzichte van versie 0.1 zijn gemarkeerd in blauw.