Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing

Delft, 11 oktober 2019.

PRIMO-lezing over de bevordering van integrale publieke besturing door

Mr. Hans Krul 

In de raadszaal van de gemeente Delft, spreekt op vrijdag 11 oktober 2019, de heer Mr. Hans Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft, de tweede Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing uit. Deze jaarlijkse lezing is door PRIMO ingesteld en wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Dit jaar is er de mogelijkheid voor interactie en deelname aan de dialoog inzake de strekking van de lezing.

De lezing wordt gecombineerd met de uitreiking van de PRIMO Risk Management Award. Het programma start om 11:00 uur (inloop vanaf 10:30 uur) en duurt tot ca. 13:00 uur. Aansluitend is gelegenheid voor koffie, eenvoudige lunch en netwerken.

Doel van de lezing is om het denken over en het toepassen van een integrale (systeem)benadering in de publieke besturing te bevorderen. De hoogste vorm van publiek risicomanagement immers is rentmeesterschap.

Sinds haar oprichting in 2005 constateert PRIMO, in Europees verband werkend, dat verreweg de meeste publieke risico’s – die van mens, samenleving en natuur – ontstaan door gebrek aan afstemming. Het huidige landschap van denken over en het feitelijk bereiken van meer afstemming, dit op tal van maatschappelijke en economische vraagstukken, is veelal gefragmenteerd en gesegmenteerd.

Hoe integrale en holistische besturing van publieke vraagstukken kan worden ontworpen én bereikt, is op zichzelf al een uitdagend vraagstuk. De huidige vormen van risicomanagement kosten vaak veel geld, blijken voor de top van de organisaties vaak niet bruikbaar, zijn niet effectief in hun sturing of geven een schijngevoel van zekerheid of controle. Het aantal publieke risico’s neemt in rap tempo toe en veroorzaakt toenemende systeemstress of -uitval. Publiek risicomanagement is dus hard aan vernieuwing toe, in denken én in handelen. Deze lezing prikkelt en zet aan tot gedachtevorming hierover.

Het ligt voor de hand de mogelijkheden voor een dergelijke aanpak van publieke vraagstukken te verkennen vanuit het uitgebreide integrale kennisdomein van de systeemleer, in dit geval van natuurlijke ecosystemen. De samenleving, inclusief haar besturing, kan immers worden beschouwd als ecosysteem. Met de opkomst van begrippen als resilience ontwikkelt het bewustzijn en het denken over een integrale aanpak zich in rap tempo. De noodzaak wordt meer en meer gevoeld.

Zouden we dus kunnen leren van de wetenschappelijke kennis over één van de meest complexe ecosystemen op aarde, het tropisch regenwoud, teneinde de publieke besturing van vraagstukken in onze provincies en steden te verbeteren? Kan de kennis vanuit dit domein voor de bevordering van een meer holistische publieke besturing van vraagstukken worden aangewend? De lezing is ingesteld om dit te ontdekken en te verkennen.

Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus)

Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus) heeft, met zijn vrouw Wil Oldeman-Helder aan zijn zijde, wereldwijd veel betekend in de begripsvorming van ecosystemen. Hij heeft de samenhang der dingen in het woud en haar samenleving verklaart, toegankelijk en vooral begrijpelijk gemaakt. Zijn curriculum vitae maakt duidelijk wat zijn wereldwijde betrokkenheid is geweest bij systeemvraagstukken inzake bos én samenleving.

Het gedachtegoed van zijn werk is verder uitgebouwd in de dissertaties van zijn 39 promovendi, waarvan 5 cum laude, die thans werkzaam zijn over de hele wereld. Onder hen zijn professoren, ministers, rentmeesters en (duurzaam) ondernemers. Zij werken aan tal van projecten en trajecten waarbij telkens mens, samenleving en natuurlijke ecosysteem in de besturing met elkaar verbonden zijn.

De holistische en wetenschappelijk onderbouwde manier van kijken en handelen van Professor Roelof Oldeman is voor PRIMO een inspiratie om op systeemdenken gebaseerde publieke besturing verder te verkennen. Het kan helpen bij de zoektocht hoe publiek waarde- en risicomanagement in het politieke, bestuurlijke en ambtelijke domein kan winnen aan kracht en impuls.

De Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018 door Mr. Hans Krul is meer dan een kennismaking, een ontdekking en een inspiratie voor onze leden en partners in bestuur, management, wetenschap en advies. Het is een ode aan de wetenschapper en de mens Roelof Oldeman.

Hans Krul brengt ons – met zijn uitgebreide kennis en ervaring, verankerd in de werelden van bestuur, management, samenleving, onderwijs en wetenschap  – zijn inzichten hoe de voor ons liggende vraagstukken duurzaam kunnen worden aangepakt en hoe de principes van de goede besturing daarbij kunnen worden aangewend. Hij belicht ook waar de praktische handvatten zitten voor betrokken organisaties en verantwoordelijke politici, bestuurders en managers.

De lezing is op invitatie. Leden en partners in ons netwerk ontvangen een persoonlijk uitnodiging.