Public Risk Forum

Strategische focus: “De Kunst van Publiek Risicomanagement”.

Het is een internationaal PRIMO-initiatief (2007, Dublin) om haar netwerk bijeen te brengen gericht op de bevordering van  de beoefening publiek risicomanagement en op de acceptatie en implementatie dit zowel op corporate (publieke organisaties) als binnen het publieke domein van stad en regio.

Public Risk Forum brengt deskundigen in een integraal kennisnetwerk. Het is niet alleen gericht op deling van inzichten en ervaringen. maar op een doorlopende samenspraak die leidt tot concrete adviezen hoe te komen tot de acceptatie van publiek risicomanagement als onmisbare schakel in het geheel van publieke besturing. Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van publieke organisaties zijn daarbij startpunt.

De strategische focus is als concept geformuleerd bij de oprichting te Straatsburg op 1 april 2005 en internationaal vastgesteld op de eerste formele bijeenkomst van PRIMO Europe te Dublin op 14 maart 2007.