Publiek Risico: Essays

Dit e-boek bevat een collectie van 35 Nederlandstalige essays met betrekking tot de publieke besturing van waarden en risico’s.

Het is een caleidoscopisch overzicht in het Nederlandse taalgebied. Het bestrijkt de periode 2000-2019.

De essays zijn eerder verschenen als losse artikelen op de website van BNG Bank of PRIMO. Het is recent bijgewerkt door Eric Frank en Jack Kruf.

Deze collectie wordt uitgebracht voor bestuurders, managers, adviseurs, wetenschappers, docenten en studenten, op het grensvlak van corporate en public governance. Het biedt overzicht en inzicht in de ontwikkeling van dit vakgebied door de jaren heen.

Dank gaat uit naar alle auteurs en organisaties voor hun bijdragen en het ter beschikking stellen van materiaal. Waar de rechten zijn verkregen voor publicatie zijn de essays in hun geheel opgenomen. Waar dit niet het geval is wordt volstaan met een korte duiding of verwijzing.