‘Resultaat in tijden van transitie’

Tilburg, 26 juni 2019.

Met het Tilburg Institute of Governance (TIG) is door PRIMO Europe de laatste hand gelegd aan een nieuwe internationale samenwerking ten behoeve van CEO’s in het publieke domein.

Professor Patrick Kenis van TIG, Academic Director Professor Theo Camps (verbonden aan TIAS), president PRIMO Europe Jack Kruf legden in nauwe afstemming met het ontwerpend team Marcel van Bijnen (provinciesecretaris Noord-Brabant), Harrie Scholtens (programmaleider EIPA/EPSA) en Ronny Frederickx (Executive director UDITE) de laatste aan deze nieuwe opleiding ‘Resultaat in tijden van transitie’.

De opleiding is een multidisciplinair executive programma dat zich richt op de effectieve systeemverandering gerelateerd aan voorliggende transities in het publieke domein. De opleiding is er voor secretarissen en algemeen directeuren van publieke organisaties, zoals gemeenten, provincies en waterschappen en alle verbonden partijen. Waarom de CEO’s? Omdat zij verantwoordelijk zijn voor de systeeminrichting van hun organisatie’s.

TIG/PRIMO Resultaat in tijden van transitie

De opleiding verbindt voor de deelnemers de expertise op het gebied van de voorliggende transities – samenleving en sociaal domein, klimaatverandering, energietransitie, digitale transformatie, circulaire economie en omgevingswet met impact op verbonden partijen en ketensamenwerking, op personeel en organisaties en uiteraard op de financiële sturing –  de wetenschappelijke kennis van majeure systeemveranderingen en de hoogwaardige ervaring uit de top van het bestuurlijke domein.

Inhoud, wetenschap en bestuur ontmoeten elkaar in deze opleiding. En wat bijzonder is: het principe ‘samen naar school’ verbindt leiders, versterkt het netwerk en maakt samenwerking op strategische plannen mogelijk. De 1e leergang start op vrijdag 29 november 2019 en wordt gegeven op diverse locaties in Noord-Brabant. Deelname aan deze 1e leergang is op uitnodiging.