Risicomanagement en taalzuiverheid

Overzicht en inzicht bieden: vastgelegd als missie in de statuten van PRIMO. Foto NASA©. Noord-Nederland vanuit de ruimte. Wat een uitzicht!

Er zijn vele definities en interpretaties in omloop van de begrippen ‘risico’ en ‘risicomanagement’. Het ISO 31000 LinkedIn-netwerk schat het aantal op circa 100.

De taalvervuiling heeft ook hier haar intrede gedaan. Het zijn containerbegrippen geworden waar elke organisatie, elke trainer en elke adviseur zijn of haar draai aan kan en mag geven. Verstaan wij elkaar nog wel? Is het tijd voor scherpte? Wij denken van wel.

Voor wat betreft de benadering van PRIMO vinden wij het wijs om de door ons gebruikte definities en afbakening toe te lichten en te onderbouwen. Wij richten ons op publiek risicomanagement.

Lees meer