Risk & Resilience Festival

Universiteit van Twente, het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) en Public Risk Management Organisation (PRIMO) organiseren op donderdag 8 november 2018 het Risk & Resilience Festival met als thema ‘High Tech and a Human Touch’.

PRIMO is partner van de Universiteit Twente en zal op het festival een tweetal presentaties verzorgen: over de grote uitdagingen van watermanagement in Nederland en over de gemeentelijke aanpak van besturing van publieke risico’s in de context van voorliggende collegeprogramma’s. Locatie: Campus Universiteit Twente te Enschede.

Technologie verandert de wereld, Nederland incluis. Ons land scoort steevast hoog op het gebied van innovatie, kwaliteit van onderwijs, onderzoek en digitalisering. Hoe klein we ook zijn, we durven grootse impact te maken op terreinen als energie en zorg.

We onderzoeken kansen om deze gebieden te verbeteren, transparanter en flexibeler te maken. We ontdekken hoe we technologie effectiever kunnen inzetten om gemakkelijker te communiceren en te participeren.

Registreer voor € 125,00

En toch… toch staan ook wij voor grote, maatschappelijke vraagstukken:
√     Hoe dealen we met de verandering van bestaande systemen en structuren?
√     Hoe gaan we om met onze groeiende afhankelijkheid van algoritmen en cybersecurity?
√     Wat doen we als traditionele banen verdwijnen?
√     Wat als economische en sociale verschillen in de wereld, en in Nederland, zichtbaarder worden en mensen besluiten te gaan migreren?

Programma

Het Risk & Resilience Festival heeft naast de Main Stage de volgende thema’s: Resilience, Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human, Operations & Safety en Data. Al deze velden raken het publieke domein en haar besturing.

Het versterken van resilience is een strategisch doel

Door de interactie tussen mens en machine verandert onze wereld schoksgewijs maar soms ook bijna ongemerkt. Als organisaties niet in staat zijn zich aan te passen aan deze veranderingen, kunnen zij niet overleven. Organisaties moeten weerbaar zijn om te anticiperen en te reageren op bedreigingen en kansen.

Resilient: als samenleving en als organisatie

Willen wij, als Nederlandse samenleving, bestaansrecht behouden? Hierop luidt een volmondige ‘ja’. En daarom moeten we samen én als individu veerkrachtig omgaan met deze ontwikkelingen. Ze bieden kansen waar wij allemaal van kunnen profiteren. Door risico’s gezamenlijk het hoofd te bieden, kunnen we ze ‘resilient’ maken. De ISO-norm (ISO/DIS 22316) onderstreept deze norm voor ‘security and resilience’. Evengoed is die veerkracht niet alleen voor organisaties, maar ook voor individuen een strategisch doel. Deze thema’s staan dan ook centraal tijdens het Risk & Resilience Festival 2018.


Ortwin Renn. Foto: Andreas Heddergott

Keynote: Ortwin Renn

Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving

Professor Ortwin Renn – Universiteit van Stuttgart – zal in zijn keynote een duidelijke relatie leggen tussen risicomanagement en resilience. Hij zal hierbij ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstandsvermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. De essentie is het vergroten van het vermogen om effectiever om te kunnen gaan met complexe en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen en veranderingen.

Bekijk de heldere uiteenzetting van begrippen door Professor Renn. (Engels gesproken)

Waarom Risk & Resilience Festival?

Door Dick Wijnveen | Professional Learning & Development (BMS) – Universiteit Twente / Design & Development CESIM BENELUX Het originele artikel is te vinden op LinkedIn en geschreven door Dick Wijnveen. “Op 8 november 2018 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO, de 2e editie van het Risk & Resilience Festival op de Universiteit Twente […]