Masterclass 1: ‘Sturen vanuit de bedoeling’

Campus Universiteit Tilburg, vrijdag 21 februari 2020, Masterclass. Zij is onderdeel, module 1 en separaat bij te wonen, van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’. Voor hen die voor de uitdaging staan maatschappelijke veranderingen te herkennen en bij te dragen aan daarmee verbonden systeemverandering in publieke organisaties.

De verbondenheid tussen systeemwereld en leefwereld is cruciaal om tot effectieve nieuwe vormen van sturing en levering te komen. Publieke leiders moeten zich willen verdiepen in wat zich feitelijk bij de doelgroep of in de samenleving voordoet. Het sturen vanuit de bedoeling is een kunst op zich. Dit zou een leidend principe moeten zijn voor het ontwerpen van organisaties en processen. HRO-concepten zijn vaak succesvol.

Schrijf nu in

Het programma bestaat uit presentaties en gerichte dialoog met de groep. Uw docenten zijn:

Prof. dr. Th.W.A. (Theo) Camps
Over de bedoeling en het werken met doelstellingen, twee begrippen die dicht bij elkaar liggen, met elkaar te maken hebben en tegelijkertijd verschillende oriëntaties representeren.

Commissaris van de Koning Prof. dr. W.B.H.J.(Wim) van de Donk
Over botsende belangen en rivaliserende rationaliteiten: …… een langzaam schuivende beleidsgletsjer….

Prof. Dr. S. (Saniye) Çelik 
Over het sociaal domein en diversiteit. Maatschappelijke veranderingen als uitdaging voor publieke organisaties.

De leergang wordt u aangeboden voor de introductieprijs van € 795,00 per module.Alumni van de Tilburg University en leden van PRIMO ontvangen 10% korting. Niet-leden krijgen een persoonlijk PRIMO-lidmaatschap 2020 aangeboden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Miriam Crousen, telefoon +31 13 466 3898 en e-mail m.w.c.e.crousen@uvt.nlLees de brochure.

Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke opleiding te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering.