bedrijfssturing

Overhead gewaardeerd

Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector Bron: Universiteit Groningen, 2011 Auteur: Mark Huijben, Proefschrift Met de bezuinigingstaakstellingen bij veel overheidsorganisaties voor de boeg ligt politiek-bestuurlijk én managerial het snijden in de overhead voor de hand. Dit kan direct binnen de eigen organisatie, maar vaak wordt ook voor het het pad […]

Praktijklessen Risicomanagement

Bron: Provincie Limburg, NAR en Deloitte Auteurs: Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Rene Bosman (Provincie Limburg), Patrick Schouten (Deloitte) Datum 18 januari 2011 Een op de praktijk gerichte workshop waarin Robert ‘t Hart inging op de praktijklessen van risicomanagement vanuit zijn uitgebreide ervaring. Rene Bosman lichtte vervolgens de resultaten toe van het onderzoek naar de geschiktheid van ISO […]

Controletoren: van wantrouwen naar vertrouwen

Een project van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Bron: VGS en haar sponsor Deloitte Auteur: Aik van Eemeren Kader Het VNG discussiestuk Thorbecke 2.0 stelt: “waar burgers en bedrijven nu mee worden geconfronteerd, is een veelheid aan overheidsorganisaties die allemaal een beetje en dus geen van alle ècht verantwoordelijk zijn voor hun taakgebied. Dat leidt binnen en tussen deze overheden […]

Ontwikkeling digitale dienstverlening bij gemeenten staat stil

Bron: Ernst & Young “17 sept – Vooruitgang in de ontwikkeling van het digitale loket waar burgers en ondernemers interactief producten en diensten afnemen lijkt stil te staan. Producten die eerder interactief afgenomen konden worden, worden nu niet meer beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit de benchmark digitale dienstverlening 2010 van Ernst & Young. Ernst & Young heeft dit jaar voor […]

Succesvolle bedrijfsvoering door effectief risicomanagement

Rondetafeldiscussie Randstad Professionals en Search & Selection Bron: Financieel Management “Risicomanagement staat momenteel in de belangstelling, merkt men bij Randstad Professionals en Search & Selection. Controllers hebben hier een grote rol in. Reden te meer om hier tijdens het Jaarcongres Controlling op 22 april 2010 eens een praktische discussie over te voeren. De centrale vraag is: Hoe kan risicomanagement bijdragen […]

Rotterdam in control

Liesbeth Dogger Vanaf 2006 moeten alle diensten van de gemeente Rotterdam de risico’s van hun bedrijfsvoering in beeld brengen. Dat besloten B&W van Rotterdam in 2002. Langzaamaan raken steeds meer managers overtuigd van het nut. Zo gebruikt Rotterdam risicomanagement ook om zicht te krijgen op de risico’s bij het samenvoegen van organisatieonderdelen en bij de introductie van de Wet Maatschappelijke […]

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young Our point of view In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen […]

Leadership, more than the sum total of parts…!

F.A.J. van Kuijck en R.M.J. van Vugt Deloitte Accountants B.V. The position of municipal and provincial authorities (hereinafter local governments) in society at large is rather complex. This complexity is especially visible in the number of relationships maintained by local governments. For example, the many parties involved in project development. The complexity is also due to the additional tasks and […]

Risk, Innovation & Change

Or How to Implement Risk Management in Organizations? Martin van Staveren Deltares & Delft Cluster, The Netherlands Managing risk is difficult. Applying risk management is more difficult. Implementing risk management in organizations is the most difficult. Failure is more the rule than success and large sums of money, seemingly invested in implementing risk management, are actually wasted. While many organizations struggle […]

Improving the practice of risk management in Roosendaal

Roosendaal is a midsized town in the south of the Netherlands with a population of around 78,000 inhabitants, located between Rotterdam and Antwerp, Belgium. Almost three years ago the Municipality decided to improve its risk management practice. According to Dick Maaskant, Business Controller of the municipality, this decision was influenced by several internal and external forces. For example, risk management […]

Johan Debyser: an interview

Johan Debyser is Cabinet governor of West Flanders. An interview on 9 juli 2009 by Marieke de Kort & Karl Vanderplaetse What is Risk Management? Often, risk management is perceived as emergency planning and fighting disasters. One of the greatest risks facing society at this moment is, of course, the financial crisis. However, we are also facing natural disasters such […]

Gedrag net zo belangrijk als kennis risicomanagement

Robert ‘t Hart en Jeroen Scholten Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de risico’s veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat maakt de houding van het management (voorbeeldgedrag!) bepalend voor het risicoprofiel van organisaties. Risicomanagement is daarom een absolute managementissue en het is cruciaal dat het management beseft wat de toegevoegde waarde is van het sturen […]

Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij

Verslag Workshop Marsh “Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Tijdens de workshop van Marsh Risk Consulting werd ondermeer ingegaan om het risicomanagement evolutiemodel en het risicomanagement raamwerk. De modellen helpen organisaties inzage te krijgen in respectievelijk hun fase van risicomanagement- ‘volwassenheid’ en in de kwaliteit van de risicomanagement-organisatie. Met name het laatste model geeft […]

AedesCode voor woningcorporaties

bron: aedesnet.nl In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die […]

Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Implementatie hoeft geen belemmering te zijn Bron: B&G Auteurs: Ing. F.C.M. Janse MBA, Hoofd BNG Consultancy Services (BCS) en Drs. A.H. Schreuders , Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. In dit artikel wordt beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk is om dit bij elke gemeente toe te passen. Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV […]

Andere aanpak risicoworkshops geeft beter inzicht op risico’s

Auteur: Rob Uiterlinden Bron: Controllers Magazine Met Enterprise Risk Management kunnen de belangrijkste risico’s in organisaties in beeld worden gebracht. Vaak is de werkvorm een risicoworkshop onder leiding van een consultant waarbij de deelnemers zélf de toprisico’s benoemen. Deze aanpak heeft als nadeel dat belangrijke risico’s mogelijk over het hoofd worden gezien. Een meer systematische inrichting van risicoworkshops leidt tot […]

Niet SMART

Auteur: mw. drs. L.A.J. van der Horst  en Drs. C.E.J.M. Cransveld MBA Bron: Controllers Magazine In navolging van het bedrijfsleven zijn de verslagleggingsregels voor gemeenten ook aangescherpt. In tegenstelling tot dit bedrijfsleven verloopt de introductie van de nieuwe verslaglegging per 1 januari 2004 bij gemeenten vooral geruisloos. De auteurs onderzochten de eerste toepassing van de nieuwe reeks in de gemeentelijke […]

De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency

Auteurs: E. Gerritsen en G.A.M. Haisma Soms zijn gemeentebestuurders genoodzaakt de belastingtarieven met tientallen procenten te verhogen vanwege onvoorziene tegenvallers of de gevolgen van beleid uit het verleden. Met wat meer aandacht voor het weerstandsvermogen, had men in een aantal gevallen wellicht kunnen volstaan met minder drastische maatregelen. Vanaf het begrotingsjaar 2004 wordt een analyse van het weerstandsvermogen door de […]

Risicomanagement: wat kan vervallen in de control- en controleren?

Auteur: Drs. J. van Dooren Risicomanagement wordt verplicht binnen de hele overheid ingevoerd. In een vorig nummer van Overheidsmanagement1 gaf ik aan dat dat consequenties heeft voor het sturingssysteem van de overheid. Naar aanleiding daarvan werd gevraagd om de consequenties nader uit te werken voor de control- en controletoren. De kern van risicomanagement De doelen en de middelen om die […]

Risicomanagement: een bijdrage aan continuïteit in organisaties

Auteur: door drs. G. Haisma Bron: Organisatie Instrumenten Veel organisatie-instrumenten zijn gericht op probleemoplossing of organisatieverbetering. Risicomanagement biedt wat dat betreft een behoudende aanpak. Het is gericht op de beheersing van factoren die de continuïteit van de organisatie in gevaar kunnen brengen. Dit overigens in de breedste zin van het woord, want ook risico’s van koersverschillen kunnen organisaties in grote […]

Visiedocument: Aanpak om te komen tot een mededeling over de bedrijfsvoering voor de gemeente Rotterdam

Bron: Gemeente Rotterdam In de begroting 2004 is door het College van de gemeente Rotterdam de volgende passage opgenomen met betrekking tot een Mededeling over de bedrijfsvoering (MOB): ‘In 2004 zal door ons College ook verder worden gewerkt aan de realisatie van dienstgewijze bedrijfsvoeringsmedelingen. Alle takken van dienst moeten in 2006 een bedrijfsvoeringsmededeling kunnen afleggen. Zo’n mededeling betreft een verklaring […]