boek

Risicomanagement als must

Door Martin van Staveren Het zijn tijden met volop risico’s, die vaak als onaangename verrassing optreden. Dit varieert van banken die door de overheid gered moeten worden tot rundersteaks die van paardenvlees blijken te zijn. Is daar dan niets aan te doen? Wel degelijk, zonder overigens de illusie te willen wekken dat alle risico’s te vermijden zijn. Dit is de […]

Flood Risk Management

Bron: Deltares Er is een nieuw Deltares-boekje uit: Flood Risk Management. Een groot deel van de wereldbevolking leeft in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de kans op deze extreme situaties toe. Ook de gevolgen van een overstroming door de toename van het aantal mensen en de economische activiteiten in deze gebieden worden groter. In het […]

Voorbij de crisis

Bron: Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Dinsdag 25 mei ontvingen Ralph Pans (VNG) en Roel Bekker (Vernieuwing Rijksdienst) uit handen van de redacteuren Rien Fraanje en Jos van der Knaap het eerste exemplaar van de bundel ‘Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid’. In een eerste reactie onderstreepten beide ontvangers het uitgangspunt van de bundel; dat het momentum […]

Risicomanagement

Grondslagen voor een integrale en interdisciplinaire aanpak Bron: Boek Auteurs: Ir. J. Hoving en Ir. W.M.L. Keulemans Dit boek behandelt de grondslagen van risicomanagement. De behandelde materie is gericht op diegenen, managers en specialisten, die geïnteresseerd zijn in een systematische aanpak van de omgang met risico’s. Met dit boek willen de auteurs een bijdrage leveren aan het denken over risico’s: […]

Kansrijk risicomanagement in projecten

Praktische leidraad voor het managen van risico’s en kansen in projecten. Bron: Boek Auteurs: Ten Gevers, directeur van het advies- en trainingsbureau NIMO Wil Hendrickx, senior trainer/adviseur bij het NIMO-Project Management Instituut. Waarom hebben we die risico’s niet eerder op hun waarde geschat? Hoe kunnen we ze de volgende keer beheersen zodat zij ons project niet overheersen? Dit boek geeft […]

Risk management

Inleiding tot het risicobeheersproces. Bron: Boek Auteurs: P.F. Claes en H.J.M. Meerman, deskundigen op het gebied van risico’s en verzekeringen. Risico’s vormen een probleem, ze kunnen namelijk schade veroorzaken. Een van de oplossingen voor dat probleem is het afsluiten van verzekeringen. Over verzekeringen bestaat al veel literatuur waarin de werking van verzekeringen wordt beschreven. Maar over het probleem van risico’s […]

Risicomanagement voor security- en facilitymanagers

Bron: boek Auteur(s): Cees Coumou Dit boek beschrijft het proces van het risicomanagement voor security- en facilitymanagers. Wat is daaraan anders dan anders? Risico’s horen bij menselijke activiteiten. Wat wij ook ondernemen, altijd zijn er wel risico’s te onderkennen. Risicomanagement gaat verder dan het in beeld brengen van risico’s. Ook de maatregelen vallen in het domein van het risicomanagement. Maatregelen […]

Risicomanagement

Bron: boek Auteur: P.F. Claes, Deskundige op het gebied van risicomanagement. Dit boek beschrijft het concept van risicomanagement. Risico’s vormen een probleem, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico’s ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid. Risicomanagement draagt bij tot een beter ondernemingsresultaat doordat onzekerheden worden gereduceerd en de daarmee hangende kosten optimaal worden ingezet. […]