bouw en constructie

Knowingly taking risk

Investment decision making in real estate development Auteur: Ellen Gehner Proefschrift Delft University of Technology Introduction Real estate development is knowingly taking risk. A real estate development project starts with an opportunity to construct a new building in which people can live, work, or shop. This opportunity has to be developed from an idea into something real. At the moment […]

Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel. De nieuwe cijfers vragen […]

Onzekere veiligheid

Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheidsvraagstukken rond fysieke veiligheid Lezing door Gerard de Vries 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Gerard de Vries is Lid en voorzitter onderzoekscommissie Veiligheid, WRR en Hoogleraar Wetenschapsfilosofie, Universiteit van Amsterdam. Nederlanders leiden een relatief veilig bestaan. Maar die veiligheid is geen rustig bezit. Onzekere risico’s zoals infectieziekten en klimaatverandering stellen de Nederlandse […]