corporate governance

6 essentiële verschillen tussen veranderen en vernieuwen

Door Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, principal en Dhr. A.V. Rambaran, Instituutleider Inleiding Veranderen en vernieuwen zijn geen synoniemen en worden helaas in de praktijk door elkaar heen gebruikt door professionals, experts, leidinggevenden en bestuurders alsof het hetzelfde is. Hierdoor ontstaat er juist meer verwarring en onduidelijkheid. Terwijl de essentie, de trajecten en uitkomsten van veranderen en vernieuwen wezenlijk […]

Onderweg

Door Martin van Staveren Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties Leike van Oss en Jaap van ’t Hek | 2015 | Vakmedianet Veranderen in de praktijk van organisaties, met tastbaar resultaat terwijl de winkel gewoon open blijft. Is er momenteel een actueler managementonderwerp te bedenken? Het boek ‘Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties’ van Leike van Oss en Jaap van ’t […]

Empathie, hét medicijn bij of vóór verzuim?

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland en Rien Lammertink, LINCManagement Laatst was er een artikel te lezen met als titel “Besteedt u voldoende aandacht aan zieke werknemers?” Met een verwijzing naar wet- en regelgeving werd gewezen op de risico’s (lasten, kosten), die voor een organisatie kleven aan (langdurig) zieke werknemers. Het begin van het artikel luidde als volgt: “Langdurig zieke […]

Risicocultuur en foutencultuur

Bron: Robert ‘t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een ‘doos van Pandora’. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat is dat eigenlijk: een foutencultuur?  […]

Integratie risicomodellen binnen financiële instellingen niet op orde

Bron: Deloitte Rotterdam, 9 februari 2010 – Alhoewel financiële instellingen aangeven dat adequate implementatie en integratie van risicomodellen hoog op de agenda staan, geeft meer dan de helft aan dat de status en voortgang tot op heden vatbaar is voor verbetering. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Global Model Practice Survey die door Deloitte Financial Risk Management is uitgevoerd. […]

Onderzoek effecten fusies waterschappen in Zuid-Holland

Bron: Provincie Zuid-Holland, BMC Advies Management Samenvatting: “De reorganisatie van het waterschapsbestel in de provincie Zuid-Holland, gestart eind jaren negentig, leidde in het najaar van 2002 en het voorjaar van 2003 tot een aantal besluiten van Provinciale Staten over het fuseren van waterschappen. Het doel van de fusies is van meet af aan geweest om de positie van de waterschappen […]