enterprise risk management

Een theoretisch kader voor integraal risicomanagement

Toegespitst op de overheid Hendrik van Moorsel* en Cees A. Visser**| februari 2003 Met het toenemende belang van – en daardoor belangstelling voor – meer geïntegreerd risicomanagement bij overheidsorganisaties, neemt ook de behoefte toe aan een conceptueel raamwerk daarvoor. Deze publicatie probeert in die behoefte te voorzien en is tevens te beschouwen als een vervolg op de publicatie betreffende Enterprise Risk Management. […]

Meer in control door minder controle

Door Martin van Staveren Meer in control door minder controle klinkt even tegenstrijdig als aantrekkelijk. Dit is toch te mooi om waar te zijn? Niet volgens het empirische onderzoek van een viertal bestuurskundigen van de TU Delft. In hun boek ‘Within control’ geven ze hiervan een zeer leesbare onderbouwing. Wel een waarschuwing voor de traditionele risicomanager: er wordt nogal wat […]

Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model

Boek door Lizanne Vroom, 2013 Recensie door Martin van Staveren Risicomanagement: Vanuit het Dynamisch Business Model®. Laat je niet afschrikken door de titel van dit sterke boek van Lizanne Vroom. Misschien is dit momenteel wel het beste boek dat in het Nederlandse taalgebied voor risicomanagement beschikbaar is. Saillant detail, het is een uitgave van NIBE-SVV. Dit is volgens de gelijknamige […]

Toepassing van risicomanagement bij gemeenten

“Risk management is both an art and a science … In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops” (Vaughan 1996) Door Ilhan Tekir MSc Opzet risicomanagement in essentie gelijk In dit onderzoek zijn twee definities van risicomanagement genoemd, namelijk die van COSO-ERM en ISO 31000, die in essentie niet van elkaar verschillen: het identificeren […]

Risicomanagement bij Waterschappen

Risicobeheersing op het gewenste peil? Auteur: Niels den Das, juli 2011, VU Amsterdam Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw mag risicomanagement zich wereldwijd verheugen op een sterk toegenomen belangstelling. Aansprekende schandalen bij grote concerns als Enron en WorldCom hebben mede geleid tot ontwikkeling van het COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework (COSO ERM). Hierbij wordt risicomanagement als […]

Universiteit Twente biedt als eerste Masteropleiding Risicomanagement

De parttime postacademische masteropleiding in Risicomanagement van de Universiteit Twente heeft als eerste opleiding op het gebied van risicomanagement in Nederland de officiële status van Master of Science (MSc) ontvangen. Onder begeleiding van o.a. prof. mr. Pieter van Vollenhoven, prof. dr. Peter Boorsma en prof. dr. ir. Joop Halman is in 2009 de eerste editie van de opleiding gestart. In […]

“Meer decentrale overheidstaken met minder geld is geen paradox”

Hoe houd je het aantrekkelijk voor medewerkers? Rondetafel Marsh & Mercer en PRIMO Nederland Je zet een aantal hoogleraren, consultants, specialisten en vertegenwoordigers van gemeenten aan tafel. Je brengt bovengenoemd thema in. En wat krijg je? Een enerverende middag, waar de hedendaagse problematiek van een decentrale overheid, die het moet doen met minder financiële middelen, in een krappe arbeidsmarkt helder […]

Nederlandse Gemeenten: ‘Risk Management at risk’, en meer

Door: Peter Paul Leutscher, Director Business Development Marsh Bron: De raad aan het werk Het is niet zozeer interessant of gemeenten meer risico lopen, feit is dat risico’s steeds meer voluit in het daglicht staan. Financiële risico’s, veiligheidsrisico’s, (volks)gezondheidsrisico’s, aard en omvang worden, vooral als zaken spaak dreigen te lopen, breed uitgemeten. Of het nu gaat om de realisatie van […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Bron: Ernst & Young, in samenwerking met PRIMO Nederland “Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige bezuinigingen. Risicomanagement is geen […]

Integratie risicomodellen binnen financiële instellingen niet op orde

Bron: Deloitte Rotterdam, 9 februari 2010 – Alhoewel financiële instellingen aangeven dat adequate implementatie en integratie van risicomodellen hoog op de agenda staan, geeft meer dan de helft aan dat de status en voortgang tot op heden vatbaar is voor verbetering. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Global Model Practice Survey die door Deloitte Financial Risk Management is uitgevoerd. […]

Overhead gewaardeerd

Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector Bron: Universiteit Groningen, 2011 Auteur: Mark Huijben, Proefschrift Met de bezuinigingstaakstellingen bij veel overheidsorganisaties voor de boeg ligt politiek-bestuurlijk én managerial het snijden in de overhead voor de hand. Dit kan direct binnen de eigen organisatie, maar vaak wordt ook voor het het pad […]

Praktijklessen Risicomanagement

Bron: Provincie Limburg, NAR en Deloitte Auteurs: Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Rene Bosman (Provincie Limburg), Patrick Schouten (Deloitte) Datum 18 januari 2011 Een op de praktijk gerichte workshop waarin Robert ‘t Hart inging op de praktijklessen van risicomanagement vanuit zijn uitgebreide ervaring. Rene Bosman lichtte vervolgens de resultaten toe van het onderzoek naar de geschiktheid van ISO […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Verslag Rondetafelbijeenkomst 12 januari 2011, Amsterdam door Ernst & Young en PRIMO Nederland Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige […]

The multi-billion dollar black hole

Bron: Ernst & Young For years, companies have invested heavily in governance, risk management and compliance (GRC), increasing the size, magnitude and reach of their GRC functions and activities. Now, in the aftermath of the most severe economic crisis in a generation, they are acutely conscious of the need to demonstrate sound risk management. They believe that their reputations, customer […]

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Bron: TPC, Tijdschrift voor Public governance, Audit & Control Auteur: Robert ‘t Hart Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen – COSO, ISO 31000 en M_o_R – voor verankering van risicomanagement binnen de organisatie? Hoe groot is de invloed van deze normen ten opzichte van de cultuur en de […]

Controletoren: van wantrouwen naar vertrouwen

Een project van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Bron: VGS en haar sponsor Deloitte Auteur: Aik van Eemeren Kader Het VNG discussiestuk Thorbecke 2.0 stelt: “waar burgers en bedrijven nu mee worden geconfronteerd, is een veelheid aan overheidsorganisaties die allemaal een beetje en dus geen van alle ècht verantwoordelijk zijn voor hun taakgebied. Dat leidt binnen en tussen deze overheden […]

Unlocking the strategic value of Internal Audit

Three steps to transformation Source: Ernst & Young In recent years, Internal Audit has been focused on control and compliance efforts to address internal control requirements. Now senior executives and Audit Committees are looking for more. As our survey suggests, companies want to broaden the role of Internal Audit. Executives want more than reliable assurance and efficient audits — they […]

2e leergang Master Risicomanagement

Bron: Universiteit Twente Het is voor het succes van de professional in risicomanagement essentieel om het brede vakgebied te kunnen overzien. Dit geldt voor adviseurs in risicomanagement, voor elke lijnmanager alsook voor risicomanagers en risicocoördinatoren in de organisatie. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van integraal beleid en strategieën voor risicomanagement -– zowel bij overheidsorganisaties als bij […]

ISO 31000: Kansen en bedreigingen voor publieke organisaties zijn te managen

By: Ed Mallens, bestuurslid PRIMO Nederland, Secretary General PRIMO Europe Risicomanagement heeft nu een referentiekader wat bruikbaar is voor met name publieke overheden. In een bondig maar duidelijk beschreven document, NEN-ISO 31000 Risicomanagement – Principes en Richtlijnen-, staan principes en richtlijnen die goed bruikbaar zijn om risico’s adequaat te kennen, te analyseren en op te volgen. Er wordt middels een […]

Mondiale ISO 31000-norm ‘Risicomanagement’

Bron: NEN “Op 15 november heeft ISO heeft een nieuwe internationale norm gepubliceerd, ISO 31000:2009 ‘Risk management – Principles and guidelines’. Tegelijkertijd is ISO Guide 73:2009 ‘Risk management – Vocabulary’ uitgebracht. Beide normen worden gepresenteerd op een introductieseminar op 8 december 2009. Voorzitter die dag is dr. ir. Michiel Boersma, tot voor kort de bestuursvoorzitter van Essent. De Nederlandse vertalingen […]

Risico-overzicht Gemeente Rotterdam

Dit overzicht is voor veel Nederlandse publieke organisaties nog zeer actueel. Het is opgesteld door de gemeente Rotterdam in januari 2003 en beschrijft aan de hand van het INK-model per organisatiegebied (leiderschap & cultuur, medewerkers, strategie & beleid, middelen en processen) welke risico’s relevant kunnen zijn voor de prestaties van de organisatie als geheel. Voorts zijn de risicodefinities gegeven voor […]

Gemeenten gaan recessie pas voelen in 2011

Bron: Peter Teunisse, PricewaterhouseCoopers In tegenstelling tot de private sector zullen gemeenten pas in 2011 echt de gevolgen van de recessie gaan voelen, zo blijkt uit onderzoek onder 200 gemeenten in 21 landen, waaronder 15 Nederlandse gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Seizing the day’. Het rapport stelt dat gemeenten de crisis aan moeten grijpen om hun dienstverleningsmodel […]

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young Our point of view In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen […]

De provincie en de kredietkrisis

Bron: Provincie Noord-Holland Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de financiële crisis een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld, die in juni 2009 gerapporteerd heeft over haar bevindingen. Naar aanleiding van deze rapportage heeft onder andere de portefeuillehouder financiën zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Onder meer naar aanleiding van de rapportage van de POC zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de […]

Leadership, more than the sum total of parts…!

F.A.J. van Kuijck en R.M.J. van Vugt Deloitte Accountants B.V. The position of municipal and provincial authorities (hereinafter local governments) in society at large is rather complex. This complexity is especially visible in the number of relationships maintained by local governments. For example, the many parties involved in project development. The complexity is also due to the additional tasks and […]

Improving the practice of risk management in Roosendaal

Roosendaal is a midsized town in the south of the Netherlands with a population of around 78,000 inhabitants, located between Rotterdam and Antwerp, Belgium. Almost three years ago the Municipality decided to improve its risk management practice. According to Dick Maaskant, Business Controller of the municipality, this decision was influenced by several internal and external forces. For example, risk management […]

Johan Debyser: an interview

Johan Debyser is Cabinet governor of West Flanders. An interview on 9 juli 2009 by Marieke de Kort & Karl Vanderplaetse What is Risk Management? Often, risk management is perceived as emergency planning and fighting disasters. One of the greatest risks facing society at this moment is, of course, the financial crisis. However, we are also facing natural disasters such […]

Risk survey by Marsh & PRIMO

Sabrina Boshuisen Marsh The downturn in the global economy raises important questions about how organisations conduct their business – and particularly about how they assess and manage risk. In March 2009 Marsh has conducted a survey in cooperation with Ipsos Mori to find out how organisations have responded to the downturn in the Economy. The survey examined attitudes to risk management in […]

Three lessons in risk management from England

By Robert ‘t Hart “When a municipality doesn’t have an effective form of risk management, it doesn’t have an effective management.” Since this argument was first introduced in England, it has been cited in many articles. In the United Kingdom the emphasis lies on the relationship between governance and risk management. Because of the risk culture and the presence of […]

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

Ed Mallens Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt in de praktijk te weinig handvatten om risicomanagement echt te verankeren. Om dit gat op te vullen, wordt gewerkt aan de ISO 31000-norm, die medio 2009 van kracht wordt. Biedt deze norm wel voldoende handvatten voor een daadwerkelijke verankering van integraal risicomanagement in organisaties?

Gedrag net zo belangrijk als kennis risicomanagement

Robert ‘t Hart en Jeroen Scholten Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de risico’s veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat maakt de houding van het management (voorbeeldgedrag!) bepalend voor het risicoprofiel van organisaties. Risicomanagement is daarom een absolute managementissue en het is cruciaal dat het management beseft wat de toegevoegde waarde is van het sturen […]

AedesCode voor woningcorporaties

bron: aedesnet.nl In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die […]

Prestatie- en risicomanagement

Focus in het INK-managementmodel Willem Agenant MBA, drs. Paul-Jan Linker en drs. Marco Slegt RO Bron: Overheids MANAGEMENT 3/2004 In april 2002 ontving het cluster Effluent van ZHEW de prestigieuze INK-onderscheiding uit de handen van prof. dr. Andriessen, voorzitter van de jury en oud-minister van Economische Zaken. Daar waren jaren van enthousiast werken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering aan […]