financiën

Integratie risicomodellen binnen financiële instellingen niet op orde

Bron: Deloitte Rotterdam, 9 februari 2010 – Alhoewel financiële instellingen aangeven dat adequate implementatie en integratie van risicomodellen hoog op de agenda staan, geeft meer dan de helft aan dat de status en voortgang tot op heden vatbaar is voor verbetering. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Global Model Practice Survey die door Deloitte Financial Risk Management is uitgevoerd. […]

Samenwerkingsverbanden lopen financieel risico

Bron: Binnenlands Bestuur Het gros van de samenwerkingsverbanden waaraan provincies deelnemen, is financieel onverantwoord bezig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dwingt ze orde op zaken te stellen. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat van de 42 gemeenschappelijke regelingen waarover het ministerie het financiële toezicht voert, er maar twee volgens de regels handelen. De rest moet hun […]

Risico’s gemeenten nemen sterk toe

Bron: Binnenlands Bestuur Auteur: Hans Bekkers Wat voor kabinet er ook komt, het Gemeentefonds staat minimaal een korting van 1,7 miljard euro te wachten. Bovendien lopen gemeenten door de decentralisatieplannen grotere financiële risico’s. Van alle partijen gaat alleen de SP voor een ombuiging van minder dan 1,7 miljard euro op de gemeenten. Op grond van een analyse van de verkiezingsprogramma’s […]

Rapport: ‘Verloren Krediet’

Bron: Tweede Kamer Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel presenteert eerste rapport Maandag 10 mei om 12.00 uur bood de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel het eerste deel van het onderzoeksrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Oorzaken financiële crisis en noodzakelijke verbeteringen Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen […]

Gemeenten gaan recessie pas voelen in 2011

Bron: Peter Teunisse, PricewaterhouseCoopers In tegenstelling tot de private sector zullen gemeenten pas in 2011 echt de gevolgen van de recessie gaan voelen, zo blijkt uit onderzoek onder 200 gemeenten in 21 landen, waaronder 15 Nederlandse gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Seizing the day’. Het rapport stelt dat gemeenten de crisis aan moeten grijpen om hun dienstverleningsmodel […]

De provincie en de kredietkrisis

Bron: Provincie Noord-Holland Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de financiële crisis een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld, die in juni 2009 gerapporteerd heeft over haar bevindingen. Naar aanleiding van deze rapportage heeft onder andere de portefeuillehouder financiën zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Onder meer naar aanleiding van de rapportage van de POC zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de […]

De nieuwe collegeprogramma’s en de crisis

Maatregelen, risico’s en risicomanagement De kenniskring risicomanagement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met diverse gemeenten, provincies en kennisinstellingen. Alle gemeenten staan voor de uitdaging om in de nieuwe collegeperiode fors te bezuinigen. Hoe groot de noodzakelijke bezuinigingen uitpakken weet nog niemand, maar vast staat wel dat de kaasschaafmethode niet meer zal werken.

Zicht op risico’s versluierd

Raden en staten moeten willen weten of er te veel of te weinig in kas zit. Bron: Binnenlands bestuur Auteur: Hans Bekkers Is een gemeente bestand tegen financiële tegenvallers? Veel lokale overheden moeten het antwoord op die vraag schuldig blijven. Ze hebben geen idee van de omvang van de risico’s en de aanwezige reserves om ze op te vangen. Officieel […]