gezondheid en sociale zorg

Rotterdamse wijkteams nu écht mobiel dankzij handig regiesysteem

Bron: Het Financieele Dagblad Door Nienke Hoek De Rotterdamse wijkteams behoorden tot de voorlopers die al gebruik maakten van de applicatie JeugdlinQ, de voorganger van het nieuwe zorgcoördinatiesysteem voor gemeenten dat digitale ondersteuning biedt binnen het sociaal domein. Inmiddels werken de jeugdmedewerkers in de wijkteams met het meest recente systeem dat gebruikersvriendelijker is. De Rotterdamse wijkteams behoorden tot de voorlopers die al gebruik maakten van de applicatie JeugdlinQ, de […]

Keteninformatiesysteem Zorg

Het managen van beoogde doelen, daarmee het uitwerken van beleid naar implementatie van processen en verankering in systemen is één van de grootste uitdagingen waar de overheid voor staat. Hier een inkijk in de Regio Gooi & Vechtstreek, die bezig is met de invoering van een keteninformatiesysteem voor gemeenten dat als ondersteuning dient voor het sociaal domein. Het artikel van Nienke Hoek in […]

Eindrapportage beoordeling transitiearrangementen

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisaties van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. Managementsamenvatting (p3) “De TSJ heeft ingestemd met het verzoek van de bestuurspartners (Rijk, VNG en IPO) om de RTA’s voor het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur […]

De overheid: terugtreden, loslaten én leiden?

Door Jack P. Kruf De shift Het zou zo maar kunnen dat ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partijprogramma’s van de politieke partijen zullen inspelen op de op handen zijnde decentralisaties. Programma’s, waarin lokale politici stelling zouden kunnen nemen hoe de  overheid verder zal terugtreden, nu toch echt moet gaan loslaten of juist zou moeten leiden in de opgaven […]

Risico, ethiek en emoties

Door Prof.dr. Sabine Roeser Technologie is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Onze kwaliteit van leven is tijdens de laatste decennia op onvoorstelbare wijze veranderd en verbeterd dankzij technologische ontwikkelingen. Denk aan huishoudelijke apparatuur, huisvesting, vervoer, infrastructuur, automatisering, en de enorme ontwikkeling die de informatietechnologie alleen al in de afgelopen jaren heeft gemaakt, waardoor we altijd bereikbaar zijn en toegang tot onmeetbare bronnen van informatie hebben. Maar deze […]

Kent u uw toekomstige doelgroep?

Bron: Congres Jeugdzorg . Over wie hebben we het? Wat hebben kinderen en jongeren, maar ook de ouders nodig? Voordat gemeenten aan de slag kunnen met beleid, geldzaken, uitvoering en meer, moet de groep gekend worden. Op donderdag 7 juni 2012 in het Scheepvaart & Transport College te Rotterdam wordt u geïnspireerd en gestimuleerd buiten de reguliere kaders te denken en meer kinderen en jongeren als […]

WMO en het managen van risico’s

Jan-Willem Boissevain, Logica en Jack Kruf, gemeente Roosendaal Oorspronkelijke publicatie: 29 april 2007, Rotterdam Per 1 januari 2007 is de WMO van start gegaan. Iedereen bereidde zich voor op woedende burgers, enorme wachtlijsten en stapels bezwaarschriften. Maar niets van dat alles. Toch zijn de risico’s reëel. Misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn neemt de vraag naar middelen […]

Grotere financiële risico’s voor decentrale overheden door stelselwijziging zorgsector

Bron: B&G Auteur(s): Drs. H.J. Bellers, Directeur WfZ In de afgelopen jaren was het overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg gericht op bedrijfsmatige bedrijfsvoering in een competitieve omgeving. De consequentie van de (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder dan nu verzekerd zijn van hun afzet. Naast de risico’s die de ontwikkelingen in het reguliere zorgsysteem met zich mee brengen, […]