onderzoek

Nationale Risicobeoordeling 6

Bron: Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Binnen de rijksbrede strategie Nationale Veiligheid wordt jaarlijks een Nationale Risicobeoordeling (NRB) opgesteld, waarin een aantal veiligheidsthema’s wordt geanalyseerd in de vorm van scenario’s die langs een vaste meetlat worden gelegd: de NRB methodiek. De resultaten hebben tot doel beleidsmakers inzicht te geven in de relatieve waarschijnlijkheid en impact van de verschillende scenario’s. Dit […]

Risico, ethiek en emoties

Door Prof.dr. Sabine Roeser Technologie is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Onze kwaliteit van leven is tijdens de laatste decennia op onvoorstelbare wijze veranderd en verbeterd dankzij technologische ontwikkelingen. Denk aan huishoudelijke apparatuur, huisvesting, vervoer, infrastructuur, automatisering, en de enorme ontwikkeling die de informatietechnologie alleen al in de afgelopen jaren heeft gemaakt, waardoor we altijd bereikbaar zijn en toegang tot onmeetbare bronnen van informatie hebben. Maar deze […]

De provincie en de kredietkrisis

Bron: Provincie Noord-Holland Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de financiële crisis een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld, die in juni 2009 gerapporteerd heeft over haar bevindingen. Naar aanleiding van deze rapportage heeft onder andere de portefeuillehouder financiën zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Onder meer naar aanleiding van de rapportage van de POC zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de […]

Risicoperceptie van gemeentesecretarissen

Bron: VGS en Marsh Auteur(s): Bert van de Velden, Gemeentesecretaris Zandvoort, Leo ’t Hart, Gemeentesecretaris van Castricum en Franc Weerwind, Gemeentesecretaris van Wormerland De risico’s waarmee gemeenten worden geconfronteerd zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer te vinden in het aantal complexe projecten waar gemeenten bij betrokken zijn en de veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt […]

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Onderzoek en aanbevelingen gemeente Venlo Auteurs: C.H. Wijnands en F.J.L Maas. Het onderwerp weerstandsvermogen en risicomanagement staat meer dan ooi in de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving. Ook de gemeente Venlo wil inzicht hebben in het vormgeven van een gestructureerd proces van identificeren, analyseren, managen en rapporteren van risico’s op alle niveaus […]