personeel en organsatie

Empathie, hét medicijn bij of vóór verzuim?

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland en Rien Lammertink, LINCManagement Laatst was er een artikel te lezen met als titel “Besteedt u voldoende aandacht aan zieke werknemers?” Met een verwijzing naar wet- en regelgeving werd gewezen op de risico’s (lasten, kosten), die voor een organisatie kleven aan (langdurig) zieke werknemers. Het begin van het artikel luidde als volgt: “Langdurig zieke […]

Integriteitcultuur binnen Nederlandse gemeenten

door KPMG Integrity Achtergrond Integriteit is een kernwaarde voor een goed functionerende (lokale) overheid. Integriteit zorgt voor vertrouwen bij burgers en vertrouwen is essentieel voor de legitimiteit en autoriteit van de (lokale) overheid. In de afgelopen maanden waren enkele Nederlandse gemeenten, waaronder Roermond, Lingewaard, Schiedam en Groningen, negatief in het nieuws vanwege integriteitschendingen van ambtenaren en bestuurders. Het in november 2012 […]

“Meer decentrale overheidstaken met minder geld is geen paradox”

Hoe houd je het aantrekkelijk voor medewerkers? Rondetafel Marsh & Mercer en PRIMO Nederland Je zet een aantal hoogleraren, consultants, specialisten en vertegenwoordigers van gemeenten aan tafel. Je brengt bovengenoemd thema in. En wat krijg je? Een enerverende middag, waar de hedendaagse problematiek van een decentrale overheid, die het moet doen met minder financiële middelen, in een krappe arbeidsmarkt helder […]

De factor P: risico of te managen kans?

Woensdag 16 april 2008, 16-20 uur, Eindhoven Rondetafel op uitnodiging voor 20 personen vanuit overheid overheid, bedrijfsleven, hogere overheid en wetenschap: secretarissen, directeuren HRM en strategisch adviseurs HRM. Wat is nu eigenlijk het probleem? De taken van gemeentelijke overheden (en van tal van andere bedrijven) veranderen in rap tempo. Oorzaken zijn o.a. het delegeren van taken vanuit hogere overheden, het […]

Gedragsaspecten van risicomanagement

Verslag Workshop TNO “Gedragsaspecten van risicomanagement: van arbeidsrisico’s naar vitaliteit van mens en organisatie” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Prof. Dr. Gerard Zwetsloot (TNO) Drs. Arjella van Scheppingen (TNO) In het ochtendprogramma van dit PRIMO jaarcongres zijn diverse invalshoeken en dilemma’s besproken om van risico’s kansen te maken. Het gaat zowel om rationaliteit (vanuit analyses systematisch werken […]