publiek private samenwerking

Eindrapportage beoordeling transitiearrangementen

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisaties van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. Managementsamenvatting (p3) “De TSJ heeft ingestemd met het verzoek van de bestuurspartners (Rijk, VNG en IPO) om de RTA’s voor het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur […]

Geloofwaardigheid in politiek en bestuur

Het samenspel van maatschappelijke waarden en democratische besluitvorming Geloofwaardigheid van politiek en bestuur legt voor Tilburgse School voor Politiek en Bestuur de basis voor een compleet onderzoeksprogramma de komende vijf jaren. ‘Vele onderwerpen domineren het publieke debat die begrepen kunnen worden als vragen naar geloofwaardigheid: de positie van de rechterlijke macht, het optreden van de politie, de publieke verantwoordelijkheid van […]

Provincie leert van mislukking Blauwestad

Bron: Binnenlands Bestuur Statenleden in de provincie Groningen vinden dat zij meer daadkracht hadden moeten tonen bij het project Blauwestad en zelf ook tekortgeschoten zijn. Dat heeft woordvoerder Daan Bultje van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen vrijdag gezegd in reactie op een zeer kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer over Blauwestad. Lees meer > Gedeputeerde Staten nemen aanbevelingen […]

Publiek Private Samenwerking

In de Public Sector Research Report 2009 van Marsh, Alarm en PRIMO Europe geeft het merendeel van de publieke leiders aan Publiek Private Samenwerking als risicovol te ervaren. Met name in tijden van crisis lijken deze risico’s toe te nemen. Het Ministerie van Financiën heeft een Expertise Centrum met gebundelde kennis van deze vormen van samenwerking. ”De afkorting PPS staat […]

Goed risicomanagement bij PPS-gebiedsontwikkeling voorkomt tegenvallers

Bron: B&G Auteurs: Drs. E. Bindels, Werkzaam bij het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën, Drs. F. Ten Have, Consultant bij Deloitte en Drs. M. Schapendonk, Consultant bij Deloitte Risicomanagement wordt vaak niet goed toegepast. Terwijl risicomanagement juist een belangrijk middel is om een project succesvol te laten verlopen, vooral bij complexe projecten, zoals publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Dit […]