risicocommunicatie

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in […]

Een storm in een glas water!?

Communiceren over overstromingsrisico’s Lisette van Vliet, stagiaire Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Samenvatting Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besteedt dit jaar veel aandacht aan het overstromingsrisico. Uit verschillende literatuur is af te leiden dat burgers in het rivierengebied zich nauwelijks voorbereiden op het […]

Het informeren van de burger over ongevalsrisico’s

Een kwestie van Gezond Boeren Verstand? Een onderzoek in Twentse gemeenten naar variabelen die van invloed zijn op de juridische conformiteit bij het communiceren met, en informeren van burgers over de risico’s op rampen en zware ongevallen. J.P. Meerenburgh, student deeltijdopleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (2002-2005) Bron: Hulpverleningsdienst Regio Twente, augustus 2005 Samenvatting Onze samenleving kent een breed scala […]