risicoidentificatie

Eindrapportage beoordeling transitiearrangementen

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisaties van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. Managementsamenvatting (p3) “De TSJ heeft ingestemd met het verzoek van de bestuurspartners (Rijk, VNG en IPO) om de RTA’s voor het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur […]

Nieuwe scenario’s tegen dreigingen nationale veiligheid

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie Persbericht: “De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico’s voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging […]

Risico, ethiek en emoties

Door Prof.dr. Sabine Roeser Technologie is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Onze kwaliteit van leven is tijdens de laatste decennia op onvoorstelbare wijze veranderd en verbeterd dankzij technologische ontwikkelingen. Denk aan huishoudelijke apparatuur, huisvesting, vervoer, infrastructuur, automatisering, en de enorme ontwikkeling die de informatietechnologie alleen al in de afgelopen jaren heeft gemaakt, waardoor we altijd bereikbaar zijn en toegang tot onmeetbare bronnen van informatie hebben. Maar deze […]

The role of emotions in judging the moral acceptability of risks

by Prof.dr. Sabine Roeser This paper argues that we need emotions in order to make a rational decision as to the moral acceptability of technological risks. Empirical research has shown that people rely on emotions in making judgments concerning risks. However, this does not as yet answer the following normative question and the main question of this paper: do we need emotions in order to […]

Samenwerkingsverbanden lopen financieel risico

Bron: Binnenlands Bestuur Het gros van de samenwerkingsverbanden waaraan provincies deelnemen, is financieel onverantwoord bezig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dwingt ze orde op zaken te stellen. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat van de 42 gemeenschappelijke regelingen waarover het ministerie het financiële toezicht voert, er maar twee volgens de regels handelen. De rest moet hun […]

Het risico van de Wet Veiligheidsregio’s

Auteur: Harry ter Braak, WagenaarHoes Namens PRIMO Nederland heeft Harry ter Braak op het seminar Wet Veiligheidsregio’s een presentatie gegeven over de verhoogde risico’s die de invoering van de wet veiligheidsregio’s met zich meebrengt. Dit seminar werd op 30 september gehouden in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Volgens Ter Braak biedt de wet, die op 1 oktober 2010 […]

Eén op de vijf gemeenten niet volledig Wabo-proof

Source: Telengy “Nu de Omgevingsvergunning er per 1 oktober eindelijk van is gekomen, is de vraag gerechtvaardigd of gemeenten alle Wabo-aspecten hebben ingevoerd. Twintig procent van de gemeenten is per 1 oktober nog niet in staat om volledig de Omgevingsvergunning in te voeren. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt […]

Ontwikkeling digitale dienstverlening bij gemeenten staat stil

Bron: Ernst & Young “17 sept – Vooruitgang in de ontwikkeling van het digitale loket waar burgers en ondernemers interactief producten en diensten afnemen lijkt stil te staan. Producten die eerder interactief afgenomen konden worden, worden nu niet meer beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit de benchmark digitale dienstverlening 2010 van Ernst & Young. Ernst & Young heeft dit jaar voor […]

Asbestketen Ontrafeld

Eindrapport Ketenonderzoek Asbest Provincie Noord-Holland Bron: Provincie Noord-Holland “Onder regie van de provincie Noord-Holland hebben gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de VROM-Inspectie samengewerkt. Er is onderzoek gedaan naar eventuele misstanden in de asbestketen. Het inhoudelijke resultaat is niet goed. 50-80% van het asbestafval op onze stortplaatsen heeft een herkomst die aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uit het onderzoek […]

Regie digitale dienstverlening

Brief aan de Tweede Kamer met eindrapport Gateway NUP Bron: Tweede Kamer ”Het ministerie heeft gevraagd de volgende probleemstelling te onderzoeken tijdens de Gateway-review: is de regie op het NUP op dit moment voldoende effectief ingericht om de realisatie van het NUP te borgen en hoe moet in de regie van de e-overheid met de verandering in accent naar verplicht […]

Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel. De nieuwe cijfers vragen […]

Risico’s gemeenten nemen sterk toe

Bron: Binnenlands Bestuur Auteur: Hans Bekkers Wat voor kabinet er ook komt, het Gemeentefonds staat minimaal een korting van 1,7 miljard euro te wachten. Bovendien lopen gemeenten door de decentralisatieplannen grotere financiële risico’s. Van alle partijen gaat alleen de SP voor een ombuiging van minder dan 1,7 miljard euro op de gemeenten. Op grond van een analyse van de verkiezingsprogramma’s […]

WMO en het managen van risico’s

Jan-Willem Boissevain, Logica en Jack Kruf, gemeente Roosendaal Oorspronkelijke publicatie: 29 april 2007, Rotterdam Per 1 januari 2007 is de WMO van start gegaan. Iedereen bereidde zich voor op woedende burgers, enorme wachtlijsten en stapels bezwaarschriften. Maar niets van dat alles. Toch zijn de risico’s reëel. Misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn neemt de vraag naar middelen […]

Gemeenten gaan recessie pas voelen in 2011

Bron: Peter Teunisse, PricewaterhouseCoopers In tegenstelling tot de private sector zullen gemeenten pas in 2011 echt de gevolgen van de recessie gaan voelen, zo blijkt uit onderzoek onder 200 gemeenten in 21 landen, waaronder 15 Nederlandse gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Seizing the day’. Het rapport stelt dat gemeenten de crisis aan moeten grijpen om hun dienstverleningsmodel […]

Risk, Innovation & Change

Or How to Implement Risk Management in Organizations? Martin van Staveren Deltares & Delft Cluster, The Netherlands Managing risk is difficult. Applying risk management is more difficult. Implementing risk management in organizations is the most difficult. Failure is more the rule than success and large sums of money, seemingly invested in implementing risk management, are actually wasted. While many organizations struggle […]

Risk survey by Marsh & PRIMO

Sabrina Boshuisen Marsh The downturn in the global economy raises important questions about how organisations conduct their business – and particularly about how they assess and manage risk. In March 2009 Marsh has conducted a survey in cooperation with Ipsos Mori to find out how organisations have responded to the downturn in the Economy. The survey examined attitudes to risk management in […]

Rapport Deltacommissie: Samen werken met water

Bron: Deltacommissie “De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en een aantrekkelijke plaats is en blijft om te leven; wonen, werken, […]